Se upp för bedrägeriförsök

Region Östergötland skulle aldrig be dig att logga in med bank-id under ett samtal om vaccination mot covid-19. Den här typen av samtal är alltid försök till bedrägeri. Läs mer om vad du kan tänka på om någon ringer angående vaccination.

SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Frågor och svar

Innehållet gäller Östergötland

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om provtagning för covid-19 i Region Östergötland.

Vilka tester erbjuds i Östergötland?

I Östergötland erbjuds så kallat PCR-test som visar om du har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Antikroppstester, test som visar om du har haft covid-19, erbjuds idag till vårdpersonal och patienter utifrån ett medicinskt behov. 

Att boka tid för provtagning

Vem kan boka tid? 

  • Du som är 13 år eller äldre, och har haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar 
  • Du som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg och har symtom på covid-19 kan boka tid för provtagning genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten märkt med "personal". Det krävs inte längre en beställningsnyckel/kod för att beställa provtagning.

Hur bokar jag tid för provtagning?

Så bokar du tid om du är 13 år och äldre

Så bokar du tid om du arbetar inom vård och omsorg

Kan jag ringa 1177 och boka tid för provtagning?

Nej. Du behöver logga in på 1177.se eller ringa din vårdcentral för att boka tid.

Varför kan jag inte boka tid för ett barn under 13 år via 1177.se? 

Det beror på att beställningen är personlig och kräver att du loggar in med e-legitimation. Det är möjligt för alla från 13 år.

Varför erbjuder inte Region Östergötland självtester, som till exempel Region Skåne gör?

Smittskyddet i Region Östergötland bedömer att snabbtester ger lägre tillförlitlighet. Därmed finns det en risk för falska provsvar, vilket kan ge ökad smittspridning och innebära risker för både individen och omgivningen. Regionen undersöker var inom vården snabbtester för covid-19 skulle kunna användas på ett säkert sätt.

Kan jag avboka min provtagningstid?

Ja. Logga in på 1177.se och under rubriken "Mina bokade tider" avbokar du din tid. Gör gärna det i så god tid som möjligt, då kan någon annan erbjudas tid för provtagning.

Hur bokar jag om jag ännu inte fått ett svenskt personnummer?

Du kontaktar den närmaste vårdcentral där du bor 

Hur bokar jag tid om jag kommer från en annan region?

Om du är folkbokförd i en annan region än Östergötland, kan du i vissa fall inte boka tid via våra e-tjänster eftersom alla regioner har unika journalsystem. Du kan då istället ringa vårdcentralen, och boka en tid på det sättet.

Jag bor i ett annat land men är i Sverige tillfälligt, kan jag testa mig här?

Kontakta den närmaste vårdcentral där du bor, så hjälper de dig vidare.

Min mormor har fått symtom men använder inte mobil eller dator – hur ska hon göra?

För de som inte har möjlighet att boka testet digitalt är det vårdcentralen man ska kontakta för bedömning och eventuell provtagning.

Du som varit utomlands de senaste 14 dagarna

Alla vuxna och barn i förskoleklass och uppåt, som kommit till Sverige från ett annat land de senaste 14 dagarna uppmanas att: 

  • kontakta sin vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst
  • stanna hemma i minst sju dagar
  • undvika kontakt med andra
  • göra en ny provtagning efter fem dagar 

Det gäller även om du inte har något symtom på covid-19, om du har haft bekräftad covid-19 samt om du blivit vaccinerad mot covid-19.

Denna provtagning ska inte bokas via 1177.se, utan sker efter kontakt med din vårdcentral. 

Om barn och provtagning

Vad gäller för barn under 13 år med symtom?

För barn under 13 år kan provtagning först bli aktuellt efter en medicinsk bedömning.

  • Föräldrar uppmanas att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.
  • Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, kontakta din vårdcentral för en medicinsk bedömning. Vårdcentralen bedömer om barnet bör ta ett test för covid-19.

Jag har symtom på covid-19 och är under 13 år, vad ska jag göra?

Om du har symtom ska du stanna hemma och undvika kontakt med andra än de du bor med så länge du har symtom. Efter att du har blivit frisk ska du vara hemma ytterligare 48 timmar. 

Om du har kraftiga symtom eller symtom en lång tid ska du kontakta din vårdcentral för en medicinsk bedömning. Vårdcentralen bedömer om personer under 13 år bör ta ett test för covid-19.

Varför provtas barn först efter en medicinsk bedömning?

Folkhälsomyndighetens bedömning är att barn har låg smittsamhet, de är inte drivande i smittspridningen och att de generellt sett får milda symtom. I de flesta fall där barn är drabbade har smittan kommit från en person i samma hushåll som barnet.

För många mindre barn kan det vara obehagligt att genomföra provtagningen, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt.

Varför är rekommendationer och möjligheter till provtagning för barn olika i olika regioner?

Varje region bestämmer utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation. Det är smittskyddsläkare och den särskilda regionala sjukvårdsledningen som gör det utifrån vilka förutsättningar regionen har, kopplat till exempelvis aktuellt smittläge, provtagningskapacitet och vilken typ av test som erbjuds.

Vad menas med milda förkylningssymtom?

Snuva, lätt hosta och ont i halsen.

Ska ett barn med nytillkomna men milda förkylningssymtom utan förhöjd temp stanna hemma?

Ja. Alla infektionen sprids som mest det första dygnet. Därför är det viktigt att barnet stannar hemma och att ni har koll på utvecklingen av infektionen.

Mitt barn leker och verkar helt opåverkat men hostar till ibland och det rinner lite från näsan. Jag har kontrollerat tempen regelbundet och senast den var förhöjd var för två (2) dygn sedan, kan jag lämna barnet på förskolan?

Ja. Barnet gå till förskolan eftersom hen är opåverkad med milda symtom och inte haft någon tempförhöjning de senaste två dygnen.

Mitt barn leker och verkar helt opåverkat men hostar till lite ibland och det rinner lite från näsan. När jag kontrollerade tempen idag var den lätt förhöjd temperatur efter 20 minuters vila. Kan jag lämna barnet på förskolan?

Nej. Eftersom barnet har en tempförhöjning kan hen inte gå tillbaka till förskolan trots att hen är opåverkat och i övrigt har milda symtom.

Så länge ska du stanna hemma

Vuxna som har symtom men inte lämnat prov

Du ska stanna hemma så länge du är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19. När du har blivit frisk och allmäntillståndet är gott, ska du vara hemma och vara symtomfri i ytterligare två dygn (minst 48 timmar). Sen kan du gå tillbaka till arbete eller skola.

Barn som har symtom men inte lämnat prov

Så snart ett barn under 13 år har fått symtom ska barnet vara hemma. När hen blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dagar (minst 48 timmar) innan hen återvänder till förskola eller skola. Barnet kan gå tillbaka även med milda symtom som lätt snuva och lätt hosta.

Vuxna med bekräftad covid-19

Du ska stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvar lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete och skola om det gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 

Varför är det andra rekommendationer i Östergötland än vad Folkhälsomyndigheten skriver om hur länge man ska vara hemma om man har symtom på covid-19 men inte lämnat prov?

Varje region i Sverige gör sina egna regionala anpassningar och riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer med hänsyn till sin regions utmaningar och förutsättningar i pandemin.

I Östergötland är det allra viktigare att man stannar hemma så länge man är sjuk. När allmäntillståndet är bättre ska man vara hemma ytterligare två dagar innan man går tillbaka till arbetet eller skolan.

Jag har testats positiv för covid-19. Jag bor med min sambo och jag har min sexåring varannan vecka. Vad gäller för mitt barn och den andra föräldern? 

Din sambo och sexåring sätts i hemkarantän i sju dagar. Sambon testar sig endast om hen får symtom. Om sexåringen får kraftiga symtom ska ni kontakta vårdcentralen för en medicinsk bedömning. Vårdcentralen bedömer om barnet ska testa sig covid-19. Den andra föräldern ska vara hemma för vård av barn, eftersom sexåringen är i karantän. Om den föräldern i sin tur får symtom ska hen boka tid för provtagning.

Hemkarantän i Östergötland

För dig som bor med någon som har konstaterad smitta

Alla, barn som vuxna, som bor med någon som har covid-19 är misstänkta fall av smittan. För er gäller hemkarantän i en vecka, och ni ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar.

Du som under de senaste sex månaderna fått ett bekräftat provsvar av covid-19 omfattas inte av ovanstående förhållningsregler och kan exempelvis fortsätta gå till arbete eller skola.

Läs vad det innebär att vara hushållskontakt till en person med covid-19.

Hemkarantän för barn 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår.

För dig som bor med sjuk person utan konstaterad smitta

Familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet eller till skolan. Ni måste vara uppmärksamma på om ni skulle få symtom och då direkt stanna hemma. Om den sjuka familjemedlemmen haft symtom på covid-19 i minst 48 ska hen boka en tid för provtagning, för att få veta om hen har covid-19.

Att provtas för covid-19

Hur går provtagningen till?

Provet tas oftast genom näsan och en bit ner i svalget, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan upplevas obehagligt, men går fort. Man kan också ta prov från svalget genom munnen.

Vad kostar provtagningen?

Provtagningen är gratis. Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Vad gör jag vid provtagningsstationen?

Väntar utomhus tills du får anvisningar av personal på plats. Personalen informerar dig om hur provtagningen går till och tar provet på dig.

Har personalen på provtagningsplatsen skyddsutrustning?

Ja. De har särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid covid-19. Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter.

Kan jag bli provtagen om jag inte har några symtom?

Nej, då ska du inte provtas.

Jag har redan haft covid-19 men nu fått symtom igen – ska jag boka provtagning?

Nej, inte om du har haft en bekräftad covid-19-infektion de senaste sex månaderna. 

Jag mår dåligt och har blivit sämre – jag behöver vård. Ska jag ändå logga in på 1177.se och boka tid för provtagning?

Nej, ring 1177 för råd eller kontakta din vårdcentral. Bedömer de att du behöver vård kommer provtagningen ske i vården. Är det akut – ring 112.

Hur många prover får jag ta?

Det finns ingen gräns för hur många prover du får ta men det är viktigt att inte ta prov i onödan. Du ska ha blivit fortsatt sämre efter att ha haft symtom i minst 48 timmar. Du ska inte ha haft en konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna. Provtagningen är till för att ge dig möjlighet att komma tillbaka till arbetet snabbare och för att bidra till smittspårning i samhället.

Vad gör jag om jag inte kan ta mig till provtagningsplatsena i Linköping, Norrköping eller Motala?

Då kan du skicka en förfrågan om provtagning genom ett digitalt formulär till din vårdcentral. Formuläret finns på din vårdcentrals webbplats här på 1177.se.

Du som inte kan använda 1177.se kontaktar istället din vårdcentral via telefon.

Hitta din vårdcentral

Var kan jag läsa mer om provtagningen? 

Här: Provtagning i Östergötland 

Antikroppstest

Kan jag få ta ett antikroppstest för att se om har jag har haft covid-19?

Region Östergötland erbjuder idagsläget antikroppstester för vårdpersonal och patienter utifrån ett medicinskt behov. 

Om intyg

Jag ska resa utomlands och behöver ett friskhetsintyg, hur gör jag det?

Du kan behöva reseintyg, friskhetsintyg, för att kunna åka utomlands. Det kan variera vilken sorts intyg som behövs. Kontrollera med landets ambassad vad som gäller. Läs mer på Utrikesdepartementet, UD.

Region Östergötland ufärdar inga reseintyg. Läs mer är om covid-19 och resor här. 

Jag tillhör riskgrupp för covid-19 och ska söka tillfällig ersättning hos Försäkringskassan. Jag behöver ett läkarintyg som styrker min sjukdom, hur får jag det?

Du fråger efter läkarintyget hos den vårdgivare som behandlar din sjukdom. Är det på vårdcentral, kan du fylla i ett formulär på dens sida på 1177.se. Är det en klinik som behandlar dig ska du vända dig dit, via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänsten. Läs mer här om vilka villkor som måste uppfyllas för att fylla i formuläret och kunna ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Provtagningsplatser i Östergötland

Var kan jag provtas i Östergötland? 

Här finns information om provtagningsplatser, med kartor och vägbeskrivningar: Provtagningsplatser i Östergötland 

Vad gör jag om jag inte kan ta mig till provtagningsplatsena i Linköping, Norrköping eller Motala?

Då kontaktar du istället din vårdcentral via telefon. Det gäller även dig som inte kan använda 1177.se.

Hitta din vårdcentral

Till dig som har provtagits

Hur får jag mina provsvar?

Du får ditt svar inom 2-4 dygn. Du loggar in på 1177.se och hittar provsvaret i e-tjänsten "Provtagning covid-19 (Östergötland)". Du kan själv välja om du vill få en notifiering via mail eller sms när svaret kommer. Här kan du läsa mer om vad ditt provsvar betyder.

Har du beställt provtagning med e-legitimationen Freja e-id? Freja e-id fungerar inte länge för inloggning på 1177.se. För att logga in och få ditt provsvar måste du uppgradera till Freja e-id plus, eller kontakta din vårdcentral. Här kan du läsa mer om hur du uppgraderar och loggar in. 

Vad ska jag göra medan jag väntar på provsvar?

Det viktigaste är att du stannar hemma när du har symtom och inte träffar andra. Om det är möjligt, håll avstånd till familjemedlemmar. Om du blir sämre ring 1177 för råd eller kontakta din vårdcentral. Får du akuta besvär sök vård omgående, ring 112.

Provsvaret visar att jag inte har covid-19 men jag har fortfarande symtom. Ska jag ta provet igen?

Vanliga förkylningar pågår samtidigt som covid-19. Stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Sök vård som vanligt om du försämras. Blir du sjuk igen kan du beställa en ny tid för provtagning genom att logga in på 1177.se.

Vad kan jag läsa om vad mitt provsvar betyder? 

Det gör du här: Om ditt provsvar

Smittspårning

Support

Finns teknisk support om jag får problem när jag ska logga in och boka provtagning?

Ja, du kan ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6-22 för teknisk support av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka in din fråga eller problem via ett formulär på den här sidan.

Information på andra språk - informationen in other languages

Finns information på andra språk?

Så bokar du tid för provtagning på arabiska, dari, engelska, finska, somaliska och tigrinja. 

Tjänsten där man beställer tid för provtagning finns bara på svenska. De regler och råd som gäller om man har covid-19 finns översatt på flera språk. Läs här Covid-19 – other languages

Till toppen av sidan