SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Läget i Östergötland just nu

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga och tar hand om sjukdomsfall i länet.

kvinna i folksamling

Östergötland har en allmän spridning av coronaviruset i samhället. Det är viktigt att bromsa smittspridningen. Vi har därför infört nya regler för besök, och uppmanar alla att noga följa restriktionerna. Våra åtgärder syftar till att hindra att många människor blir svårt sjuka samtidigt. 

Besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar

Besöksförbud gäller för närstående som vill besöka inlagda patienter på sjukhusens vårdavdelningar i Östergötland. Förbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19, och gäller från och med den 13 mars. Undantag kan göras utifrån patientens hälsotillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Vi har även begränsat antalet medföljande till mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar till högst en medföljande per patient.

Endast akut och nödvändig tandvård fram till 31 juli

Från och med augusti börjar Folktandvården att kalla patienter igen. I första hand kallas patienter med stora behov.

Du som har god munhälsa kan få vänta ytterligare på att få komma till tandvården, men du kan fortsatt känna dig trygg med att du blir kallad när du behöver. Det viktiga är att du fortsätter att ta väl hand om dina tänder genom att borsta bra och äta rätt.

Även under hösten blir det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer alla patienter att kallas via telefon. Inga brev kommer att skickas ut. På klinikerna anpassas väntrum och flöden för att minimera risken för smittspridning.

Får du akuta besvär med dina tänder är du alltid välkommen att kontakta din klinik för rådgivning eller tidsbokning.

Folktandvårdens beslut påverkar inte privata tandvårdsenheter. 

Planerade operationer flyttas fram

Region Östergötland skjuter upp planerade operationer som inte är akuta från och med tisdagen 24 mars. Det gäller även vissa undersökningar och mottagningsbesök.

Som patient blir du kontaktad. Ring inte in till vården för att fråga om ditt planerade vårdbesök. Om du inte hör något ifrån vården så gäller den tid du fått.

Förkylda barn ska stanna hemma

Barn ska stanna hemma när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Region Östergötland rekommenderar att barnen ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dagar.

Hjälp att boka sjukresor vid luftvägssymtom

Om du har luftvägssymtom och har ett planerat vårdbesök uppmanas du att ta kontakt med aktuell vårdmottagning för bedömning och eventuell hjälp med transport.

Antal bekräftade fall i Östergötland

Följ utvecklingen i Östergötland på Region Östergötlands webbplats.

Till toppen av sidan