SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Läget i Östergötland just nu

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga och tar hand om sjukdomsfall i länet.

kvinna i folksamling

Antal bekräftade fall i Östergötland

Följ utvecklingen i Östergötland på Region Östergötlands webbplats. Här redovisar vi: 

 • antal smittade över tid
 • vårdade per dag uppdelade på IVA och slutenvård
 • antal utskrivna
 • antal avlidna
 • antal personer som vaccinerats 

Det är viktigt att bromsa smittspridningen. Vi uppmanar alla att noga följa de restriktioner och rekommendationer som finns. Våra åtgärder syftar till att hindra att många människor blir svårt sjuka samtidigt. 

Vaccination mot covid-19

Region Östergötland har inlett vaccinationen mot covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer. Läs om vaccinationen här. 

Vaccinationsplatser i Östergötland

Nu är det klart var vaccinationerna av allmänheten kommer att ske. Läs nyheten om vilka platser det handlar om i Norrköping, Linköping och Motala.

Provtagning för covid-19 i Östergötland

Nu kan alla som är 13 år eller äldre, och har haft symtom på covid-19 i mer än 48 timmar boka tid för provtagning. Provet visar om du just nu har en pågående infektion. Du bokar tid själv genom att logga in på 1177.se. Läs mer om hur du bokar tid för provtagning

Sedan tidigare kan du som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg boka tid för provtagning, om du har haft symtom i mer än 48 timmar. Det gäller även dig som arbetar för en privat vårdgivare utan avtal med Region Östergötland eller kommunen och du som arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Mer information finns på provtagningssidan.

Du som varit utomlands de senaste 14 dagarna

Alla vuxna och barn i förskoleklass och uppåt, som kommit till Sverige från ett annat land de senaste 14 dagarna uppmanas att: 

 • kontakta sin vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst
 • stanna hemma i minst sju dagar
 • undvika kontakt med andra
 • göra en ny provtagning efter fem dagar 

Det gäller även om du inte har något symtom på covid-19, om du har haft bekräftad covid-19 samt om du blivit vaccinerad mot covid-19.

Denna provtagning ska inte bokas via 1177.se, utan sker efter kontakt med din vårdcentral. 

Hemkarantän i Östergötland

För dig som bor med någon som har konstaterad smitta

Alla, barn som vuxna, som bor med någon som har covid-19 är misstänkta fall av smittan. För er gäller hemkarantän i en vecka, och ni ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar.

Du som under de senaste sex månaderna fått ett bekräftat provsvar av covid-19 omfattas inte av ovanstående förhållningsregler och kan exempelvis fortsätta gå till arbete eller skola.

Läs vad det innebär att vara hushållskontakt till en person med covid-19.

Hemkarantän för barn 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår.

För dig som bor med sjuk person utan konstaterad smitta

Familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet eller till skolan. Ni måste vara uppmärksamma på om ni skulle få symtom och då direkt stanna hemma. Om den sjuka familjemedlemmen haft symtom på covid-19 i minst 48 ska hen boka en tid för provtagning, för att få veta om hen har covid-19.

Fortsatt besöksförbud på sjukhusens vårdavdelningar

Besöksförbud gäller för närstående som vill besöka inlagda patienter på sjukhusens vårdavdelningar i Östergötland. Förbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Besöksförbudet ska minska risken att inlagda patienter smittas av covid-19. Undantag kan göras utifrån patientens hälsotillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Vi har även begränsat antalet medföljande till mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Vid behov kan en person per patient följa med. 

Inga medföljande till Kvinnohälsan/Kvinnokliniken

Kvinnohälsan och Kvinnoklinikerna i Östergötland tillåter inga medföljande partner eller anhöriga på mottagningsbesök, ultraljudsundersökningar, BB-mottagningen eller vid polikliniska besök på förlossningsavdelningen.

Vi gör detta för att hålla smittspridningen bland gravida och personal så låg som möjligt, för att kunna fortsätta tillåta frisk medföljande partner eller anhörig att vara med under förlossning och på BB.

Folktandvården öppen igen

Folktandvården prioriterar fortfarande patienter med stora behov, och ökar tillgängligheten gradvis. Samtliga av Folktandvårdens kliniker erbjuder tidsbokning via 1177.se, där patienter kan boka in sig för undersökning hos tandhygienist.

Du som har akuta besvär får alltid hjälp, antingen på din egen klinik eller på jourkliniken. Beroende på din situation kan du också få en bedömning via appen Din Vård efter kontakt med jourkliniken.

Det finns fortfarande skillnader över länet som gör att vissa kliniker har en tyngre belastning än andra. Förbättrade arbetssätt ska bidra till att minska denna skillnad men det kommer inte att kunna ske omedelbart.

Inom vissa delar av specialisttandvården är belastningen fortsatt hög. Det innebär att till exempel tandregleringen har en längre väntetid än vanligt. Väntetiden har inte några negativa konsekvenser för det slutgiltiga resultatet av tandregleringen.

Läs om de förbättrade arbetssätten här

Det viktiga är att du fortsätter att ta väl hand om dina tänder genom att borsta bra och äta rätt.

Folktandvårdens beslut påverkar inte privata tandvårdsenheter. 

Sjuka barn ska stanna hemma

Smittspridningen av covid-19 är låg bland barn och få har testats positiva för covid-19. I de flesta fall där barn är drabbade har smittan kommit från en person i samma hushåll som barnet.

 • Föräldrar uppmanas att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.
 • Så snart ett barn under 13 år har blivit sjukt med symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dagar innan det går tillbaka till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 
 • Om ett sjukt barn bor i samma hushåll som en person som har konstaterad covid-19, ska barnet vara hemma i minst sju dagar från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.
 • Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, kontakta din vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Läs mer om Provtagning av covid-19 i Östergötland

Hjälp att boka sjukresor vid luftvägssymtom

Om du har luftvägssymtom och har ett planerat vårdbesök uppmanas du att ta kontakt med aktuell vårdmottagning för bedömning och eventuell hjälp med transport.

Till toppen av sidan