SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Intyg och ersättning till riskgrupp under covid-19-pandemin

Innehållet gäller Östergötland

Personer som tillhör vissa riskgrupper har rätt till tillfällig ersättning från Försäkringskassan. Till den ansökan behöver du ett läkarintyg, som du kan efterfråga hos din vårdgivare i Region Östergötland.

Ersättning kan ges till den som: 

  • har anställning eller är egenföretagare,
  • som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas,
  • och vars arbetsgivare inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller anpassa din arbetsplats så att smittspridning kan undvikas

Läs mer hos Försäkringskassan om vad som gäller 

Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan du ansöka ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp. Försäkringskassan öppnar sin anmälan den 24 augusti men du kan redan nu söka läkarintyget hos din vårdgivare.

Om vårdcentralen ansvarar för din sjukdom och behandling

Om din vårdcentral är medicinskt ansvarig för din sjukdom och behandling fyller du i ett digitalt formulär via vårdcentralens sida på 1177.se.

För att fylla i formuläret måste du uppfylla tidigare nämnda villkor.  

Kan du inte fylla i det digitala formuläret är du istället välkommen att ringa din vårdcentral för hjälp med läkarintyget.

Om sjukvårdsklinik ansvarar för din sjukdom och behandling

Om en sjukhusklinik är medicinskt ansvarig ska du kontakta kliniken via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det gäller till exempel dig som har:

  • pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom, med undantag för hormonell tilläggsbehandling
  • neuromuskulär skada eller sjukdom med påverkan på andningsfunktionen, till exempel Parkinson, MS eller ALS
  • genomgången transplantation med fortgående behandling som påverkar immunförsvaret
  • vissa immunbristtillstånd, exempelvis svår kombinerad immunbrist (SCID) eller HIV med låg CD4-nivå
Till toppen av sidan