Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Intyg och ersättning till riskgrupp under covid-19-pandemin

Innehållet gäller Östergötland

Personer som tillhör vissa riskgrupper har rätt till tillfällig ersättning från Försäkringskassan. Till den ansökan behöver du ett läkarintyg, som du kan efterfråga hos din vårdgivare i Region Östergötland.

Ersättning kan ges till den som: 

  • har anställning eller är egenföretagare,
  • som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas,
  • och vars arbetsgivare inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller anpassa din arbetsplats så att smittspridning kan undvikas

Läs mer hos Försäkringskassan om vad som gäller 

Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan du ansöka ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp. Försäkringskassan öppnar sin anmälan den 24 augusti men du kan redan nu söka läkarintyget hos din vårdgivare.

Till toppen av sidan