Vården i Östergötland

Besöksregler i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. En besökare per patient tillåts till vårdavdelningar och en medföljande till mottagningar och undersökningar. Det är viktigt att patienter tillåts besök och får ta med sig medföljare vid vårdbesök för att stärka patientsäkerheten och öka patienternas trygghet.

Det här gäller för besök på vårdavdelningar från den 1 juni

 • En besökare per patient och besökstillfälle tillåts.
 • Håll avstånd till andra personer än den du besöker.
 • Patient på enkelrum tar bäst emot besök på patientens vårdrum.
 • Hos patient på flerbäddsrum ska fysisk distans hållas till andra än den man besöker.
 • Besök i dagrum eller matsal kan ske om det går att hålla avstånd till andra än den man besöker.
 • Besökare får inte vistas i avdelningskök.
 • Stanna hemma om du är sjuk

Besök ska ske återhållsamt och som riktlinje gäller en besökare per besökstillfälle. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och beslutas av ansvarig vårdpersonal. Lokala skillnader kan förekomma. Vid frågor kontakta den mottagning du ska besöka.

Det här gäller för vårdsbesök, mottagningsbesök samt undersökningar

 • En medföljare per patient tillåts
 • Medföljare måste vara fri från symtom på smittsam sjukdom
 • Håll avstånd till andra personer än den du följer med
 • Stanna hemma om du är sjuk

Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och beslutas av ansvarig vårdpersonal. Lokala skillnader kan förekomma. Vid frågor kontakta den mottagning du ska besöka.

Till toppen av sidan