Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Östergötland om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös

Innehållet gäller Östergötland

Hälsoundersökning efter ankomst till Sverige

Som asylsökande i Sverige får du brev med erbjudande om att göra en hälsoundersökning. I undersökningen ingår samtal och provtagning. En tolk som talar ditt språk beställs till undersökningen. Undersökningen kostar ingenting. Resultatet av hälsoundersökningen påverkar inte dina möjligheter att få stanna i Sverige och Migrationsverket får inte ta del av resultatet.

Att söka vård

Om du blir sjuk och det inte är akut ska du kontakta en vårdcentral. Kontakta den vårdcentral som ligger närmast där du bor. På vårdcentralen finns läkare, sjuksköterskor och många andra yrkeskategorier inom vården. De flesta pratar och förstår engelska.

Vårdcentralen kontaktar du helst per telefon. En telefonsvarare svarar på svenska och ger instruktioner att du ska trycka in ditt telefonnummer. Sedan får du en tid då vårdcentralen kommer att ringa dig för att ge dig råd och boka en besökstid om du behöver.  

Om du vet var vårdcentralen ligger kan du gå dit istället och boka en tid. För att få en säker vård är det viktigt att du kan legitimera dig. Du som är asylsökande, ta med giltigt LMA-kort både när du ska boka tid och till besöket. Om du ännu inte fått LMA-kort så ta med kvitto på asylansökan.

Du har rätt till tolk vid besök i vården och den bokas av vårdpersonalen. Tolk kostar ingenting. Ibland går det inte att få en tolk som kan vara på plats och då blir det istället en telefontolk.

Om du blir allvarligt sjuk och behöver akutsjukvård, ska du åka till en akutmottagning. De finns på sjukhuset i Norrköping, Linköping och Motala. Om du inte kan ta dig dit och det är akut, ring 112 för en ambulans. Även på akutmottagningen har du rätt till tolk, men det kan vara svårt att ordna det mycket snabbt.

Personer som är 18 år eller äldre kan få tandvård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år har fri tandvård. Asylsökande under 18 år får ett brev från Folktandvården med tid för tandläkarbesök.

Mer information om hälsa och vård

Du hittar kontaktuppgifter till vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar under Hitta vård.
Vissa faktaartiklar på 1177.se om sjukdomar, behandlingar och vård i Sverige är översatt till andra språk än svenska. På telefonnumret 1177 kan du få sjukvårdsrådgivning dygnet runt (på svenska, ofta går det bra på engelska).

Avgifter i vården

Sjukvården är avgiftsfri för alla barn och ungdomar under 20 år i Region Östergötland.

För vuxna som är 20 år eller äldre kostar sjukvården olika beroende på om det är vård som kan vänta eller vård som inte kan vänta. Det är hälso-och sjukvårdspersonalen som bedömer vilken vård det är i ditt fall. Att det kostar olika beror på att svensk lagstiftning ger asylsökande, gömda och tillståndslösa rätt till lägre kostnader för en del vård som inte kan vänta. 

Vård som inte kan vänta

Exempel på kostnad för vård som inte kan vänta:

Läkarbesök på vårdcentral eller på sjukhus efter remiss

50 kr

Sjukvårdande behandling (hos annan än läkare)

25 kr

Besök på akutmottagning 

200 kr

Vård som kan vänta 

Vård som kan vänta kostar detsamma för dig som för invånarna i Region Östergötland.

Exempel på kostnad för vård som kan vänta:

Läkarbesök på vårdcentral och första besöket på sjukhus efter remiss

200 kr

Sjukvårdande behandling (hos annan än läkare) 

200 kr

Besök på akutmottagning 

200 kr

Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.

Kostnad för läkemedel

Om du får läkemedel utskrivet ska du hämta dessa på ett apotek. 
Läkemedel på recept för vård som inte kan vänta kostar högst 50 kronor.

Läkemedel på recept för vård som kan vänta kostar olika mycket. Det beror på vilka läkemedel du behöver och hur stor del av kostnaderna som den svenska staten bidrar med.

För barn under 18 år är majoriteten av alla läkemedel avgiftsfria.

Tandvård

Som asylsökande, papperslös eller gömd ska du vända dig till Folktandvården, eller någon av de privata tandläkare som Region Östergötland har avtal med, om du behöver tandvård. Barn och ungdomar under 18 år får avgiftsfritt den tandvård de är i behov av.

Personer som är 18 år eller äldre kan få akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Ett tandläkarbesök kostar då 50 kronor.

Till toppen av sidan