KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Sjukskrivning

Sjukskrivning ingår tillsammans med andra åtgärder för att du ska bli hjälpt att komma tillbaka till arbete på bästa sätt.

Försäkringskassans handläggare behöver information för att bedöma om du har behov av samordnad rehabilitering och rätt till sjukpenning. Informationen i läkarintyget är en del av det underlag som Försäkringskassan använder för sin bedömning.

Läkarintyget bedöms

Läkarintyget ska innehålla sådan information att Försäkringskassan kan bedöma vilken arbetsförmåga du har. Försäkringskassan avgör sedan om nedsättningen av arbetsförmågan ger rätt till sjukpenning.
Viktiga uppgifter i läkarintyget:

  • Diagnos, den eller de sjukdomar och skador som påverkar arbetsförmågan.
  • Funktionsnedsättning, den funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk, som sjukdomen eller skadan medför.
  • Aktivitetsbegränsning, den eller de aktivitetsbegränsningar som funktionsnedsättning innebär i arbetet och/eller i vardagen. Alltså vad du inte kan göra av det du behöver i ditt arbete eller i vardagen.

Vad jag behöver berätta för läkaren

Läkaren vet inte vilka arbetsuppgifter du har, om du är eller kommer att bli arbetslös eller om du kommer att byta jobb under pågående sjukskrivning. Därför är det viktigt att du berättar för läkaren om din arbetssituation och hur förmågan att utföra arbete eller att söka arbete påverkas av sjukdomen, skadan eller behandlingen. Du ska även berätta om du varit sjukskriven tidigare.

Det är viktigt att du är så tydlig som möjligt när du beskriver vilka symtom du har och vilka begränsningar du upplever. Läkaren använder informationen för att kunna erbjuda bästa möjliga behandling, men också för att kunna skriva ett tydligt läkarintyg.

När jag har arbete

Om du blir sjukskriven längre än 14 dagar skickas läkarintyget i regel elektroniskt till Försäkringskassan. Du får en kopia på läkarintyget som du ska lämna till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du varit sjuk i 14 dagar. Du bör prata med arbetsgivaren för att försäkra dig om att denne gör sjukanmälan.

När sjukanmälan är gjord får du ett informationsbrev från Försäkringskassan med hänvisning till Mina sidor för att fylla i en ansökan elektroniskt. Om du inte fyller i blanketten elektroniskt, uppmanas du att direkt efter sjukanmälan är gjord, kontakta Försäkringskassans kundcenter och beställa hem en pappersblankett. Det är viktigt att du fyller i och skickar tillbaka blanketten så fort som möjligt.

Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan gör handläggaren en bedömning om du har rätt till sjukpenning.

Om du har enskild firma ansöka om sjukpenning ska du sjukanmäla dig redan den första sjukdagen för att ansöka om sjukpenning.

När jag är arbetslös

Du ansvarar själv för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan den första sjukdagen. Läkarintyget skickas i regel elektroniskt till Försäkringskassan. Du får en kopia på läkarintyget som du ska lämna till Arbetsförmedlingen.

När sjukanmälan är gjord får du ett informationsbrev från Försäkringskassan med hänvisning till Mina sidor för att fylla i en ansökan elektroniskt. Om du inte fyller i blanketten elektroniskt, uppmanas du att direkt efter sjukanmälan är gjord, kontakta Försäkringskassans kundcenter och beställa hem en pappersblankett. Det är viktigt att du fyller i och skickar tillbaka blanketten så fort som möjligt.

Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan gör handläggaren en bedömning om du har rätt till sjukpenning.

När jag har försörjningsstöd

Du ansvarar själv för att skicka en kopia av läkarintyget till handläggaren för ekonomiskt bistånd på kommunens socialkontor. Läkarintyget ska inte skickas till Försäkringskassan.

När jag är deltidssjukskriven

Vid deltidssjukskrivning är det viktigt att tänka på hur arbetstiderna förläggs. Sjukförsäkringen är en dag-för-dag-försäkring och enligt Försäkringskassans regler ska du därför arbeta alla dina ordinarie pass men korta ned dem.

Om du blir sjukskriven på deltid är det viktigt att du diskuterar arbetstiderna med din läkare. Ibland kan det finnas medicinska orsaker till att du behöver lägga upp arbetstiderna på något särskilt sätt. Då behöver läkaren beskriva de medicinska orsakerna i läkarintyget. Du ska själv kontakta Försäkringskassan för att få arbetstiderna godkända.

Exempel på arbetstider vid halvtidssjukskrivning

Om ordinarie arbetstid är måndag-fredag 8-16.30 så ska du vid halvtidssjukskrivning arbeta varje dag men halva den ordinarie tiden, alltså fyra timmar per dag om du har 30 minuters rast.
Om du har olika långa arbetspass förkortar du varje arbetspass för sig. Om ordinarie arbetstid är 8-13.00 så ska du vid halvtidssjukskrivning arbeta halva den ordinarie tiden, alltså två och en halv timme.

Om ordinarie arbetstid är 8-20 med 60 minuters rast så ska du vid halvtidssjukskrivning arbeta halva den ordinarie tiden, alltså fem och en halv timme.

Försäkringskassan kan inte läsa din journal

Försäkringskassan har inte tillgång till sjukvårdens patientjournaler och sjukvården har inte tillgång till Försäkringskassans dokumentation.

Om du blir sjukskriven en längre tid utses en personlig handläggare på Försäkringskassan.

Samordnad planering vid avstämning

Ibland behövs ett avstämningsmöte där alla som är inblandade i sjukskrivningsprocessen träffas. Du är med på mötet tillsammans med representanter för sjukvården, Försäkringskassan, arbetsgivare eller Arbetsförmedling och andra som har betydelse för rehabiliteringen. Syftet är att tillsammans planera för hur du ska komma tillbaka i arbete samt komma överens om vilka insatser som behövs.

Ditt ansvar ändra sjukskrivning

Du ansvarar själv för att i god tid ta kontakt med din läkare om du har behov av förändring eller förlängning av sjukskrivningen. Om du kan börja arbeta delvis eller helt innan sjukskrivningen tar slut bör du ha en dialog med din läkare om det. Att gå tillbaka i arbete får inte påverka läkningen eller rehabiliteringen negativt. Anmäl alltid till handläggaren på Försäkringskassan i god tid, om du planerar att resa utomlands.

Rehabkoordinator samordnar insatser

En rehabkoordinator som samordnar olika insatser och förmedlar kontakter. Rehabkordinator finns oftast på vårdcentralen och ibland även på en del specialistkliniker.

Läkaren, rehabkoordinatorn och andra yrkesgrupper, arbetar tillsammans för att du som patient ska få den rehabilitering du är i behov av.

Du kan alltid själv kontakta en rehabkoordinator. Kontakta din vårdcentral för att få kontaktinformation.

Till toppen av sidan