Kostnader och ersättningar inom tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett tillägg till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du också rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Vad ingår i särskilt tandvårdsbidrag?

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår. Pengarna dras av när du betalar för ditt tandvårdsbesök.

Bidraget måste användas senast den 30 juni och 31 december varje år.

Du kan få bidraget för undersökning av dina tänder och förebyggande tandvård. Det kan till exempel vara rengöring av tänderna och behandling med fluorid som förebygger tandsjukdomar och besvär.

Förebyggande tandvård kan också vara att du får information om hur du håller tänderna rena och vad som är bra kost för tänderna.

För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Vem har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

Du kan också få särskilt tandvårdsbidrag om du har muntorrhet. Det gäller om muntorrheten beror på något av de här sakerna:

  • Du får behandling med läkemedel under lång tid.
  • Du får strålbehandling mot huvudet eller halsen.
  • Du har Sjögrens syndrom.

Hur gör jag för att få särskilt tandvårdsbidrag?

Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom eller vilka besvär du har. Intyget får oftast inte vara äldre än tre månader. Kom därför ihåg att boka ditt första besök hos tandläkaren eller tandhygienisten inom tre månader från det du fick ditt läkarintyg.

Tandvårdspersonalen avgör om du ska få bidraget

Det är tandläkaren eller tandhygienisten som avgör om du ska få särskilt tandvårdsbidrag. Hur bedömningen görs beror på vilken diagnos du söker bidrag för. Tandvårdspersonalen kan till exempel använda sjukintyg och uppgifter om dina läkemedel och recept när de gör sin bedömning.

Bidraget gäller hos alla tandvårdsmottagningar som är anslutna till Försäkringskassan. Du har rätt till bidraget även om du byter tandläkare eller tandhygienist.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats

Var kan jag vända mig om jag har frågor?

Fråga din läkare, tandläkare eller tandhygienist om du vill veta mer om det särskilda tandvårdsbidraget och om du har rätt till det.

Mer på 1177.se

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Undersökning av vuxnas tänder

En vanlig tandläkarundersökning brukar ta 20-40 minuter. En undersökning av tänderna syftar till att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i tänderna.

Att behandla tänderna med fluorid

Fluorid skyddar tänderna från bakterier som ger karies. Du får i dig fluorid genom maten, men ofta behövs ett tillskott.

Till toppen av sidan