Att välja vårdmottagning

Ung och mår dåligt? Hit kan du vända dig i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan på skolan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig. Dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. Det gäller även de privata vårdmottagningar som har avtal med Region Östergötland.

Till toppen av sidan