ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Söka psykiatrisk vård i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Man vet ibland inte hur man ska gå vidare på egen hand, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. På många vårdcentraler finns psykologer eller kuratorer som kan erbjuda stödsamtal eller kortare psykoterapi. Läkaren kan även remittera dig vidare till specialistpsykiatrin om det behövs. Om du är över 18 år kan du också få hjälp genom kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet.

Barn och unga

Gäller det yngre barn, upp till 6 år, kontakta barnavårdscentralen, BVC.

För barn mellan cirka 6 och 12 år finns barnhälsan. Den kan vara fristående eller finnas på en vårdcentral.

Om du är mellan cirka 13 och 25 år kan du även kontakta Ungdomshälsan som finns på flera orter. I Linköping heter det ungdomsmottagningen. I Linköping finns också samtalsmottagningen Unga vuxna.

KBT på nätet för unga 12-18 år

Du som är mellan 12 och 18 år och har oro eller ångest har möjlighet att få behandling genom KBT på nätet. Det är barnhälsan, ungdomshälsan, ungdomsmottagninar och barn- och ungdomspsykiatrin som erbjuder behandlingen. Den är avgiftsfri. Prata med din vårdgivare om du är intresserad. Läs mer om KBT på nätet för unga 12-18 år

Svårare psykiska problem

Vid svårare psykiska problem vänder du dig till någon av de vuxenpsykiatriska mottagningar som finns i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Det finns både regiondrivna och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regionen. De har samma avgifter och erbjuder likvärdig vård. Du kan välja vilken mottagning du vill vända dig till. Du beställer själv tid på mottagningen eller kommer dit med hjälp av remiss. 

Under 18 år

Är du under 18 år och har du svårare psykiska problem vänder du dig till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Du kan välja vilken mottagning du vill vända dig till. Region Östergötland har mottagningar i Norrköping och Linköping och Psykiatripartners har mottagningar i Motala, Mjölby, Norrköping och Linköping. Alla bup-mottagningarna har samma avgifter och erbjuder likvärdig vård.

Akuta psykiska problem

Om du är osäker på vart du ska vända dig för akuta psykiska problem, kontakta din vårdcentral eller ring 1177 där telefonsjuksköterskorna hänvisar dig vidare.

Om du inte kan få hjälp av din vårdcentral vänder du dig i första hand till någon av de psykiatriska mottagningar för vuxna som finns i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby.

Om du har akuta psykiska problem ska du vända dig till de psykiatriska akutenheterna som finns vid sjukhusen i Linköping och Norrköping.

I västra länsdelen

I västra länsdelen vänder du dig till någon av de mobila omvårdnadsteam som finns i Motala och Mjölby. Dit kan du vända dig dygnet runt, året runt. Ring, i möjligaste mån, före ett besök. Du får hjälp med bedömning, råd och stöd via telefon eller på mottagningen.

Under 18 år

Är du under 18 år och har akuta psykiska problem vänder du dig till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Fråga om råd

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Du kan dygnet runt ringa 1177. Telefonsjuksköterskorna svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Råd och stöd på chatt och telefon

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour, som Nationella hjälplinjen eller BRIS.

Råd och stöd på chatt och telefon

Ställ anonyma frågor

UMO.se kan du som är mellan 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Finns det fler att söka hjälp hos?

Socialtjänsten

I varje kommun finns en socialtjänst som kan ge stöd till personer och familjer med problem som att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte klarar sin ekonomi. Av socialtjänsten kan man också få råd om man är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt. Bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor.

Kommunen har också olika former av stöd och hjälp till dig som är ung och som har hamnat i situationer och problem som är svåra att lösa på egen hand.

Elevhälsan i skolan

På alla skolor, från lågstadiet till gymnasiet, har man tillgång till elevhälsa. De som arbetar där är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa. Ofta har skolsköterskan ett mottagningsrum på skolan dit du kan vända dig. Du kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller skolans hemsida för hjälp att komma i kontakt med elevhälsan.

Studenthälsan

På universitetets och högskolornas studenthälsor finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan du, som student, vända dig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla att tala inför andra. I Östergötland finns Studenthälsan på Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US.

Patient- och närståendeföreningar

Patient- och närståendeföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Patient- och närståendeföreningar psykisk hälsa

Läs mer på 1177.se

Under samlingssidan psykisk hälsa kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Ung och mår dåligt? Hit kan du vända dig i Östergötland

Intervju: Att vara förälder och ha psykisk ohälsa

När någon nära dig har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom

När en vuxen i din familj inte mår bra

Till toppen av sidan