Att välja vårdmottagning

Patientsäkerhet i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland arbetar ständigt med att göra vården säkrare och att skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra på olika sätt. Ställ frågor om det är något som du inte förstår och berätta för vårdpersonalen om du upplever att någonting är fel. Om du deltar aktivt i den vård du får ökar säkerheten och vården blir bättre.

Till toppen av sidan