Översättningar

Arbeta med översättningar i EPi

Så här gör du för att lägga in en eller flera översättningar av en artikel. Först en liten ordlista:

Svensk grundartikel

En sida som du kopplar översättningen till, och något annat än den svenska artikel som ska översättas. Läs mer i kapitlet Börja med att skapa en svensk grundartikel.

Språkartikel

Översättning till ett annat språk och som kopplas till en svensk grundartikel (se ovan).

Översätta

Att översätta innebär i den här manualen att göra i ordning artikelmallen och blocken så att de kan hantera innehåll på det aktuella språket, det vill säga något annat än att faktiskt översätta själva innehållet.

Till toppen av sidan