Att arbeta i Episerver

Logga in i Episerver med SITHS-kort

Du kan behöva ett så kallat SITHS-kort för att logga in i Episerver. Det är din chef eller lokala HSA-administratör som ser till att du får ett SITHS-kort och pinkod, samt att du har rätt behörighet.

Du behöver ha SITHS-kort för att logga in i Epi för 1177.se, Rikshandboken, Rådgivningsstödet webb, UMO.se och Vårdhandboken.

Till toppen av sidan