Stöd och behandling på nätet

KBT på nätet för unga 13-18 år

Innehållet gäller Östergötland

Rädsla, oro och ångest hör till livet. Ofta kan du hantera känslorna på egen hand, eller med stöd av familj och vänner. Men om din vardag påverkas allt för mycket kan du behöva ta kontakt med vården för att få hjälp och stöd. En behandling är kognitiv beteendeterapi (KBT), som går att få på nätet.

""
Kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet är en behandling som fungerar bra för många som har oro eller ångest.

Barnhälsan, ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder KBT på nätet för dig som är 13-18 år och som har problem med oro och ångest.

Information om KBT på nätet för dig som är över 18 år

Till toppen av sidan