TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177.se

1177.se är en offentlig webbsida för hälsa och sjukvård. Det finns en lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla. Det betyder att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på 1177.se, Kroppen och Våga berätta. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som 1177.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

1177.se uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Här nedan beskrivs vilket innehåll på 1177.se som inte är tillgängligt.

Allmänna brister 

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som besöker sajten:

  • För att text och annat ska synas bra behöver det vara stora skillnader i färg, till exempel mörk text mot ljus bakgrund. Det kan kallas kontrast. Ibland har vi inte tillräcklig kontrast på ikoner, knappar och texter. Detta gäller främst sådan information som bedöms som mindre viktig för att kunna ta del av innehållet. 
  • Sökfunktionen på sajten ger inga träffar eller sökalternativ när du stavar fel. Det är särskilt dåligt för dig som har dyslexi eller svårt att stava. Det finns heller ingen instruktion som ger tips eller hjälp för att rätta till felet.
  • Vi har filmer på sajten som inte är syntolkade. Dessa är publicerade före 23 september 2020. Filmer som produceras efter 23 september kommer att vara tillgänglighetsanpassade.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

  • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar information vad de är och hur de fungerar. 
  • Fokus sätts inte alltid på rätt ställe i innehållet. Dessutom kan fokus hamna i bakomliggande lager när du öppnar en textruta ovanpå ett annat textlager.
  • En del funktioner fungerar inte fullt ut med kombinationen Chrome som webbläsare och skärmläsaren VoiceoverVi rekommenderar i stället webbläsaren Safari.
  • Ibland fungerar inte skärmläsaren på grund av att en viss kod saknas i sidans uppbyggnad. Exempel på vad som inte fungerar är att du inte får tydlig återkoppling när fel uppstår då du fyller i ett formulär.
  • På en av våra sidor har vi en lista med länkar för olika språk. Dessa länkar är inte korrekt uppbyggda. Det kan göra att vissa uppläsande hjälpmedel inte uppfattar att texten byter språk. Detta gäller sidan Other languages.
  • Det finns pdf:er på sajten som inte är tillgänglighetsanpassade.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Personer som inte kan använda mus eller liknande, kan navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

  • Delar av 1177.se visar inte tillräckligt tydligt var fokus är när du förflyttar dig med hjälp av tangentbordet. Markeringen för fokus kan även se olika ut.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på sajten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

 

Till toppen av sidan