Smärtenhet ViN, Smärt- och rehab centrum

Vrinnevisjukhuset, Uppgång F, Norrköping

Telefonnummer:

010-105 97 80

Telefontider:

  • Mån-Tor07:00 - 13:00

Öppettider:

  • Mån-Tor08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Vrinnevisjukhuset, Uppgång F, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Smärt- och rehab centrum, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping
Publicerad: 2019-01-16

Från och med 2019-01-01 gäller ny regel för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar innan bokat besök får betala 200 kr för vårdbesöket. Avgiften gäller även besök som är avgiftsfria och för patienter som har frikort.

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd. Alla enheter har gemensam remissinstans.

  • På mottagningen omhändertas patienter med långvariga smärttillstånd. Vid första besöket träffar patienten en läkare och eventuellt en sjuksköterska för ett första samtal som sedan ligger till grund för en eventuell fortsatt behandling hos oss.

    I vår behandling använder vi läkemedel för smärtlindring och olika former av blockader. Vi arbetar tillsammans och i nära dialog med patienten.

     

  • Konsultverksamheten på Smärtenheten handhar konsultationer på sjukhusen. Besök görs hos inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta för att kunna ge en så bra smärtlindring som möjligt. Ett nära samarbete finns med Landstingets lasarettsanknutna hemsjukvård när patienterna vårdas i hemmet.

  • Vi förmedlar kontakt, stöttar och förmedlar undervisning till sjukhusens smärtombud.

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd. Alla enheter har gemensam remissinstans.

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region