Smärt- och rehabenheten, Smärt- och rehab centrum

Brigadgatan 22, Garnisonsområdet, Linköping

Telefonnummer:

010-105 97 80

Telefontider:

  • Mån-Fre07:00 - 13:00

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Brigadgatan 22, Garnisonsområdet, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Smärt- och rehab centrum, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Publicerad: 2019-01-16

Från och med 2019-01-01 gäller nya regler för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar innan bokat besök får betala 200 kr för vårdbesöket. Avgiften gäller även besök som är avgiftsfria och för patienter som har frikort.

Till Smärt- och rehabiliteringsenheten kommer personer dels med långvarig komplicerad smärta och dels med EDS för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering. Utöver detta bedöms och diagnostiseras även ME/CFS hos oss. Vi är en övergripande specialistresurs.

Till enheten kommer varje år över 1000 nya patienter som genomgår en smärtutredning hos läkare. Vid behov får patienten även träffa psykolog, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Cirka 150 patienter kan årligen erbjudas gruppbaserat rehabiliteringsprogram.


Om du blir remitterad till oss är det viktigt att du kommer på erbjuden tid. För att vi ska klara vårdgarantin och ge våra patienter tid för besök inom 2 månader.
Ombokning är möjlig endast 2 gånger. Om du efter 2 ombokningar, (där tiden är överenskommen muntligt), ej kan komma på besöket återsändes remissen till inremitterande läkare. 
Uteblivet besök faktureras även om Du har frikort.  

 

 

Till Smärt- och rehabiliteringsenheten kommer personer dels med långvarig komplicerad smärta och dels med EDS, för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering. Utöver detta bedöms och diagnostiseras även ME/CFS hos oss. Vi är en övergripande specialistresurs.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans. Det finns läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och sekreterare. Till enheten kommer varje år över 1000 nya patienter som genomgår en smärtutredning hos läkare. Vid behov får patienten även träffa psykolog, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region