Länsteam habiliteringsenhet, Linköping

Torkelbergsgatan 14D, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-103 70 07

Telefontider

 • Mån-Fre08:00 - 12:00
 • Mån-Tor13:00 - 16:00
 • Fre13:00 - 15:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Torkelbergsgatan 14D, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Region Östergötland, Habiliteringen i Linköping, centrala länsdelen, 581 85 Linköping

Välkommen till Länsteamet!

Länsteamet består av tvärprofessionella team som arbetar utifrån olika kunskapsområden. De yrkesgrupper som ingår i Länsteamet är arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska och specialpedagog.

 • Du som har Cerebral Pares och är i behov av intensivträning utöver den träning som ges i habiliteringens övriga regi erbjuds en gång per år att få intensivträning i grupp hos Länsteamet. Träningen vänder sig till alla åldrar och bedrivs i habiliteringens lokaler i Linköping.

  Utöver själva träningen tillkommer praktisk handledning och information. Träningsperioden fungerar också som mötesplats för erfarenhetsutbyte och samvaro. Motivation och självkänsla är viktiga komponenter i träningen. Inför en träningsperiod träffar patient och/eller anhörig/nätverk någon av Länsteamets behandlare och gör en planering för kommande träningsperiod.

  Träning kan ges inom områdena;

  • grovmotorik (exempelvis sittande, stående, gående)
  • finmotorik (exempelvis gripa, släppa)
  • aktiviteter i dagliga livet (exempelvis av- och påklädning)
  • språk (exempelvis alternativ kommunikation, språkförståelse)

  De kompetenser som kan erbjudas är leg. fysioterapeut, leg. arbetsterapeut, specialpedagog och leg. logoped. En träningsperiod innebär tio träningspass cirka 2,5 timme per tillfälle, under en period om maximalt fyra veckor.

  Vid behov av en träningsperiod, välkommen att fylla i en egenremiss, se separat dokument.

 • Ät- och sväljsvårigheter är ett vanligt förekommande bekymmer hos barn med funktionsnedsättning.
  Ätsvårigheter kan exempelvis orsakas av:
  • motoriska problem att suga, tugga och/eller svälja
  • överkänslighet/nedsatt känslighet i munnen
  • medicinska problem såsom reflux, andningssvårigheter, missbildningar mm.

  Detta leder ofta till bekymmer med näringstillförsel och tillväxt.

  Barnet och vårdnadshavare träffar Länsteam SMAK på habiliteringen i Linköping. Vid besök filmas barnet medan det äter. Medföljande vuxna beskriver barnets ätsvårigheter. Råd ges kring exempelvis kost, matningsteknik och överkänslighetsträning. SMAKteamet kan göra uppföljningar några gånger per år och stötta familjen med råd under en längre tid, tills ätstituationen stabiliserats och barnet ökar i vikt. I vissa fall ges intensivare träning under en kortare period. Teamet kan även konsulteras av vårdgivare inom Habiliteringen. För vårdgivare utanför Habiliteringen så kan teamet i enstaka fall konsulteras vid ett enskilt tillfälle via telefon eller mail.

  Teamet består av logoped, dietist och sjuksköterska. Vid behov kan ytterligare yrkeskompetenser konsulteras. Inom teamet finns en fördjupad kompetens inom ät- och sväljsvårigheter.

  Länkar:
  Mun-H-center
  Matlaget, Folke Bernadotte regionhabilitering
  Knappen, Föräldraförening för barn med ätsvårigheter

  Information om orsaker, utredning och behandling av barn med ätsvårigheter

 • Kommunikationsteamet träffar barn och ungdomar som har tal-, språk- och/eller skrivproblem på grund av olika funktionsnedsättningar. I teamet finns arbetsterapeut, logoped och specialpedagog med fördjupad kompetens mot Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation (AKK) och datorbaserade skrivhjälpmedel. Utredningar görs för att finna individuella lösningar i syfte att kompensera kommunikationssvårigheterna. Olika metoder och hjälpmedel provas, introduceras och tränas, allt i nära samarbete med föräldrar och personal i barnets omgivning. I teamets uppdrag ingår även bedömning och rådgivning kring frågeställningar som berör både kommunikation och kognition. Kommunikationsteamet bedriver även utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet (läs mer under rubriken Utbildning).

  Länsteam Kommunikation ingår i LINDAH-Kommunikationsstöd Östergötland, ett resurscentrum bestående av Kommunikationsmottagningen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och Sodexo Hjälpmedelsservice.

 • Lek vid dator och surfplatta kan vara ett sätt att stimulera barnets lek, utveckling och kommunikation. Barn och föräldrar kan besöka Datateket för att prova datorlek, anpassat styrsätt och surfplattor. Det finns även möjlighet at få råd om metodik, programvaror och applikationer. Verksamheten riktar sig till barn/ungdomar med funktionsnedsättning som är under 18 år och på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Efter besök på Datateket finns möjlighet att hyra hem pedagogisk programvara.

 • Teamet bedriver gruppverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder. Grundproblematiken är rörelsehindret och den påverkan det kan ge på barnets förmåga att förflytta sig, kommunicera eller utföra aktiviteter i vardagen. I teamet finns arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och specialpedagog.

  Verksamheten har tre syften:

  • Träning i grupp för barn och ungdomar med rörelsehinder.
  • Praktisk handledning och information till föräldrar och resurspersoner kring barnet om hur man kan stödja barnet/ungdomen i dess utveckling.
  • Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och samvaro.

  För de yngre barnen är träningen alltid invävd i lekfyllda aktiviteter och motivation och självkänsla är viktiga komponenter i alla våra grupper. Vi arbetar ofta med kroppskänsla, förflyttningar, kommunikation och samspel.

  Flera av Lemos kurser återkommer en gång om året eller vartannat år. Kurser för yngre barn ges vanligen på förmiddagarna och kurser för skolbarn på eftermiddagarna. Så homogena grupper som möjligt eftersträvas för bra gruppdynamik.

  Läs mer om kursutbudet under rubriken Utbildningar och kurser.

 • Länsteam Sitt arbetar med barn och ungdomar med svår sittproblematik.

  En bra sittställning ska ge både rörelsefrihet och stabilitet, den ska vara säker och det ska kännas bra att sitta. En bra sittställning ska också underlätta vid kommunikation, samspel, lek, rörelse, mat- och hygiensituationer.

  Vardagsaktiviteter ställer varierande krav på sittandet och det är ofta nödvändigt med flera olika sitthjälpmedel.

  Länsteam Sitt består av arbetsterapeut och fysioterapeut och samarbetar med ortopedingenjör, hjälpmedelstekniker och utprovare på Sodexo Hjälpmedelsservice. Samarbetet sker vid en gemensam sittmottagning i Hjälpmedelsservice lokaler.

 • Fysioterapeut från länsteamet ansvarar för att samordna med läkare från Centrum för kirurgi, Ryggkliniken, US, för att erbjuda en bedömning av barnets ryggproblematik.

 • Fysioterapeut från länsteamet ansvarar för att samordna läkare från Rehabiliteringsmedicinska kliniken och Ortopedicentrum US för att kunna erbjuda en samlad bedömning och diskussion kring svårigheter gällande barnets muskelspänning.

 • Sjuksköterska och fysioterapeut från länsteamet ansvarar för att samordna läkare från ortopedkliniken, neurokirurgen, PNUT-enheten och habiliteringen för att kunna erbjuda en samlad bedömning av barnets problematik vid ryggmärgsbråck.

Inom Habiliteringen finns en länsövergripande verksamhet som ett komplement till distriktshabiliteringarna i länet. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 års ålder med komplexa frågeställningar som har behov av fördjupade utredningar eller intensiva behandlingsinsatser. Undantaget är Intensivträningsenheten som har barn, ungdomar och vuxna med CP som målgrupp.

Information till patienter

Parkering

Det finns parkeringsplatser för besökande på parkeringen invid Trädgårdsföreningen, infart från Sandbäcksgatan. Finns även två handikapp-platser på innergården vid Habiliteringens entré. Inget skriftligt tillstånd krävs. Betalparkering finns vid Sandbäckgatan och vid Tinnerbäcksbadet.

Lunch

Det finns ett lunchrum med mikrovågsugn där du kan värma mat eller äta mellanmål vid behov.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region