Habiliteringen Linköping, Linköping

Torkelbergsgatan 14D, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-103 70 07
Öppet idag
 • 08:00 - 16:00
Telefontid idag
 • 08:00 - 11:00
 • 13:00 - 15:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre08:00 - 11:00
 • Mån - Fre13:00 - 15:00
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 16:00

Besöksadress:
Torkelbergsgatan 14D, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Region Östergötland, Habiliteringen, 581 85 Linköping

Habiliteringen erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personer med en medfödd funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Habiliteringens insatser syftar till att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.

Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommun och socialtjänst.

Precis som alla som jobbar inom hälso- och sjukvården är vi enligt lag skyldiga att göra orosanmälan till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att barn far illa.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Du kan dygnet runt kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster eller ringa telefonnummer 010-103 70 07 och lämna meddelande i röstbrevlådan.

Remisskrav

Nej

Habiliteringen erbjuder insatser till dig som har en medfödd funktionsnedsättning eller som har en funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Vi vänder oss även till dig som är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning.

På habiliteringen arbetar flera yrkesgrupper uppdelat i olika team. Yrkesgrupper som finns är bland annat arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjuksköterska och specialpedagog. Läkarkontakt finns upp till 18 år. Insatser som erbjuds är utredning, bedömning, behandling, rådgivning, stöd och hjälpmedelsförskrivning. Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommun och socialtjänst.

Det är viktigt att du känner dig delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Vi stöttar familjen och andra i din närhet och samarbetar med personal inom exempelvis förskola, skola och gruppbostäder.
Vi samverkar och samordnar insatser med andra när det finns behov.

De flesta som har kontakt med habiliteringen i centrala länsdelen är boende i kommunerna Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidaberg.

Inom Habiliteringarna i Östergötland finns två länsövergripande team, Autismteamet och Länsteamet, med lokaler i Linköping. Autismteamet erbjuder utredning till barn mellan 0 till och med 6 år som misstänks ha autism eller misstänkt autism i kombination med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Teamet erbjuder även gruppinsatser som riktar sig till föräldrar och anhöriga. Mer information om Autismteamet finns att läsa via denna länk. Länsteamets uppdrag är att fungera som ett komplement till distriktshabiliteringen i Östergötland. Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna med komplexa frågeställningar, i behov av fördjupade utredningar eller intensiva behandlingsinsatser. Mer information om Länsteamet finns att läsa via denna länk

På habiliteringen ingår insatsen Råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). Ta kontakt med oss inom habiliteringen för information om LSS Råd och stöd.

Du kan komma i kontakt med oss via telefon, via våra e-tjänster eller genom att skicka en egenremiss per post till vår postadress.

 • Det finns tre olika team som ger insatser och stöd till dig som patient och ditt nätverk.


  IF-teamet
  Ger insatser till barn mellan 0 och 16 år med försenad eller avvikande utveckling, intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning i kombination autism.


  RN-teamet
  Ger insatser till barn mellan 0 och 16 år som har en rörelsenedsättning eller flerfunktionshinder. De vanligaste diagnosgrupperna är cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck (MMC), muskelsjukdom och ledsjukdom.


  Vuxenteamet
  Ger insatser till personer från 16 år som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

 • Du som har kontakt med habiliteringen ska ha en aktuell habiliteringsplan.

  Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan dig som patient och ditt nätverk samt habiliteringen om hur samarbetet ska ske.
  Det är ett sätt att tydliggöra vilka insatser som planeras och visar vad personalen på habiliteringen och du tillsammans med ditt nätverk ska arbeta vidare med. Det finns möjlighet att bjuda in viktiga personer i ditt nätverk, till exempel anhörig och/eller personal från skola eller jobb.

  Samtalet beräknas ta 1 – 1½ timme.

 • Digital utbildning för föräldrar om intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar

  Innehållande fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn/din ungdom. Utbildningen är gjord av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

   

  Digital utbildning för föräldrar om autism hos barn

  Innehållande fakta om vad som kännetecknar autism och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Utbildningen är gjord av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

   

  Digital utbildning om cerebral pares

  Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar cerebral pares och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar och närstående till barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Barnet eller ungdomen kan även själv ta del av flera delar i utbildningen.

  I utbildningen finns beskrivningar av det stöd som vi på barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder barn och ungdomar med cerebral pares och deras familjer.
  Föräldrar, syskon och unga vuxna med egen diagnos medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.
  För att få tillgång till det stöd som beskrivs i utbildningen ska barnet ha fått diagnosen cerebral pares och ha kontakt med habiliteringen i Linköping.

  Utbildningen är gjord av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

 • Undra om habilteringen är en berättelse för barn om vad habiliteringen är.

  Undra undersöker mätningen är en informationsfilm för barn om hur en CPUP-mätning går till.

 • Barn och vuxna med diagnosen Cerebral Pares, CP, som är i behov av intensivträning utöver den träning som ges i habiliteringens övriga regi erbjuds en gång per år en period med intensivträning i grupp. Träning kan ges inom områdena;

  • grovmotorik (exempelvis sittande, stående, gående)
  • finmotorik (exempelvis gripa, släppa)
  • aktiviteter i dagliga livet (exempelvis av- och påklädning)
  • språk (exempelvis alternativ kommunikation, språkförståelse)


  Du kan själv söka till en intensivträningsperiod hos länsteamet via egenremissen som finns nedan.

 • Här publiceras information om kurser och utbildningar som erbjuds inom habiliteringen. Du kan också få information om utbildningar och kurser via ditt habiliteringsteam.

  Här finns information om kurs- och gruppverksamheten som erbjuds från Habiliteringens Länsteam.

Till toppen av sidan