Habilitering i Motala och Mjölby, Psykiatri-habiliteringsenheten

Lasarettet, Ingång B, Plan 9, Motala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-104 84 28

Telefontider

 • Mån-Fre08:00 - 11:00
 • Mån-Fre13:00 - 15:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Lasarettet, Ingång B, Plan 9, Motala
Län, kommun:
Östergötlands län, Motala
Postadress:
Habiliteringen Motala Mjölby, Lasarettet i Motala, 591 85 Motala

Habiliteringen riktar sig till dig med en medfödd funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Ofta finns funktionsnedsättningen kvar hela livet. Habiliteringens insatser syftar till att utveckla dina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja dig och ditt nätverk för att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.

Habiliteringen ska bidra till att ge dig bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället – allt efter din egen förmåga. Vi arbetar på ditt eller din företrädares uppdrag. Vi gör tillsammans med dig och ditt nätverk en habiliteringsplan. Vid habiliteringsplanen går vi igenom vilka behov som finns och kommer överens om vilka insatser som skulle kunna vara lämpliga.

De flesta som har kontakt med habiliteringen i västra länsdelen är boende i kommunerna Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög.

Utöver habiliteringens barnteam och vuxenteam finns länsövergripande verksamhet för barn och unga som tillhör habiliteringens målgrupp. Information om habiliteringens länsteam finns att läsa via denna länk.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd, ingår som en del av habiliteringen. Ta kontakt med oss inom habiliteringen för information om LSS Råd och stöd.

 • Teamet erbjuder habilitering till barn och ungdomar i åldrarna 0 till 14 år gamla som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och har behov av habiliteringsinsatser.

  Teamet består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, pedagog, psykolog och sjuksköterska.

  Kontakt med barnteamet kan du få exempelvis via primärvård, kommun eller genom att du själv/din vårdnadshavare hör av sig.

 • Teamet erbjuder habilitering till personer från 15 års ålder som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och har behov av habiliteringsinsatser.

  Teamet består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, pedagog, psykolog och sjuksköterska.
  Dietist, läkare och pedagog är för ungdomar upp till 18 år.

  Kontakt med vuxenteamet kan du få exempelvis via primärvård, kommun eller genom att du själv/din vårdnadshavare hör av sig.

 • Habiliteringen Motala Mjölby erbjuder gruppaktiviteter och föreläsningar som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga.

  Aktiviteterna utgår från behov och mål i upprättade habiliteringsplaner.

  Vi försöker skapa optimala grupper utifrån individuella behov och antal deltagare. Det kan inte garanteras att man får plats i den kurs man önskar.

  Utöver utbildningsverksamhet via Habiliteringen Motala Mjölby anordnas kurser för föräldrar och personal via Habiliteringens länsteam. Mer information och kursutbud finns att läsa via denna länk.

 • Inom habiliteringen jobbar vi med flera olika kvalitetsregister. Klicka på länkarna för att läsa mer om dessa.

  CPUP

  HabQ

  MMCUP

Habiliteringen erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personer med en medfödd funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Habiliteringens insatser syftar till att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.


Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommun och socialtjänst.


Precis som alla som jobbar inom hälso- och sjukvården är vi enligt lag skyldiga att göra orosanmälan till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att barn far illa.

Information till patienter

Du kan dygnet runt kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster eller ringa telefonnummer 010-104 84 28 och lämna meddelande i röstbrevlådan.

Remisskrav

Nej

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region