Habilitering, Norrköping

Lindövägen 65, Norrköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-104 51 81

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Lindövägen 65, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Habiliteringen Norrköping, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Habiliteringen riktar sig till dig med en medfödd funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Ofta finns funktionsnedsättningen kvar hela livet. Habiliteringens insatser syftar till att utveckla dina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja dig och ditt nätverk för att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.

Habiliteringen ska bidra till att ge dig bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället – allt efter din egen förmåga. Vi arbetar på ditt eller din företrädares uppdrag. Vi gör tillsammans med dig och ditt nätverk en habiliteringsplan. Vid habiliteringsplanen går vi igenom vilka behov som finns och kommer överens om vilka insatser som skulle kunna vara lämpliga.

De flesta som har kontakt med habiliteringen i östra länsdelen är boende i kommunerna Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

Utöver habiliteringens barnteam och vuxenteam finns länsövergripande verksamhet för barn och unga som tillhör habiliteringens målgrupp. Information om habiliteringens länsteam finns att läsa via denna länk.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd, ingår som en del av habiliteringen. Ta kontakt med oss inom habiliteringen för information om LSS Råd och stöd.

 

 

 

 

 • Teamet erbjuder habilitering till barn mellan 0 och 16 år med rörelsenedsättning eller flerfunktionshinder samt deras familjer. De vanligaste diagnosgrupperna är cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck (MMC), muskelsjukdom och ledsjukdom.

  Teamet består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare och specialpedagog, psykolog och sjuksköterska.

   

 • Teamet erbjuder habilitering till barn mellan 0 och 16 år med försenad eller avvikande utveckling, intellektuell funktiosnedsättning och autism samt deras familjer.

  Teamet består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare och specialpedagog, psykolog och sjuksköterska.

   

   

   

 • Teamet erbjuder habilitering till personer från 16 år som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och har behov av habiliteringsinsatser.

  Teamet består av arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare (upp till 18 år), sjukgymnast, sjuksköterska samt psykolog.

   

   

 • Här publiceras information om kurser och utbildningar inom habiliteringen. Se dokument nedan. Du kommer också få information om utbildningar och kurser via ditt habiliteringsteam.

   

 • Inom habiliteringen jobbar vi med flera olika kvalitetsregister. Klicka på länkarna för att läsa mer om dessa.

  CPUP

  HabQ

  MMCUP

 • Digital utbildning för föräldrar om intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

  Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning
  och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn/din ungdom. Utbildningen är
  gjord av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

  http://mediaserver.skane.se/HAB/if2017v1/story_html5.html 

   

  Digital utbildning för föräldrar om autism hos barn.

  Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar autism och vad du som förälder
  kan göra för att hjälpa ditt barn. Utbildningen är gjord av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

  http://mediaserver.skane.se/HAB/autism2018v2/story_html5.html

   

Habiliteringen erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personer med en medfödd funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Habiliteringens insatser syftar till att förebygga och minska de problem som funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.

Insatserna från habiliteringen ska vara ett komplement till andra insatser som ges från hälso- och sjukvård, kommun och socialtjänst.

Precis som alla som jobbar inom hälso- och sjukvården är vi enligt lag skyldiga att göra orosanmälan till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att barn far illa.

Information till patienter

Du kan dygnet runt kontakta oss vid Vårdguidens e-tjänster eller ringa telefonnummer 010-104 51 81 och lämna meddelande i röstbrevlådan.

Remisskrav

Nej

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region