Donationsverksamhet, Linköping

Telefonnummer:

010-103 17 33

Fler tider och telefonnummer

Har du frågor om organdonation?

Vardagar kontorstid kan du nå medarbetare inom donationsverksamheten på ovanstående telefonnummer. Får du inget svar, lämna ett meddelande så blir du uppringd. Du kan också skicka e-post till: donation@regionostergotland.se

På Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping finns också donationsansvariga läkare och sjuksköterskor. Det finns dessutom kuratorer med specialkunnande kring donationsfrågor. På Rättsmedicinska avdelningen i Linköping är avdelningschefen ansvarig för donationsområdet.

Läs mer om organdonation

  • Om du vill donera kroppen i dess helhet efter döden för undervisningsändamål, fyller du i ett särskilt formulär. Formuläret beställer du från Donationsverksamheten, Region Östergötlands kansli:

    Telefon: 010-103 17 33

    E-post: donation@regionostergotland.se

    Du kan också att vända dig till Lars Winblad på Karolinska Institutet Telefon:  08-524 878 95 E-post: Lars.Winblad@ki.se

Donationsverksamheten inom Region Östergötland tar till vara organ och vävnader från avlidna donatorer för att hjälpa patienter som väntar på transplantation. Vi arbetar också med att informera om donation och transplantation.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region