Bildundersökningar och röntgen

Bedömning av skelettmognaden

Skelettmognadsbedömning är en röntgenundersökning som ger en uppfattning om ett barns kroppsliga mognad och ålder. Undersökningen används också ibland för att uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli som vuxen.

Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand. Fotografi.
Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand och det tar bara någon minut.

Det är svårt att bedöma skelettmognaden. När olika läkare bedömer samma bild kan deras bedömning variera med cirka ett år både uppåt och nedåt. Variationen blir ofta större ju yngre barnet är.

Förberedelser

Ni behöver inte förbereda er på något särskilt sätt.

Så går undersökningen till

Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand. Handen får vila mot en platta och det tar bara någon minut att ta bilden. Undersökningen gör inte ont. 

Så mår du efteråt

Undersökningen ger inga biverkningar eller komplikationer.

Varför görs undersökningen?

Skelettmognadsbedömning görs om ett barn har sjukdomar eller tillstånd som kan innebära risk för tillväxtrubbningar, till exempel tidig eller sen pubertet eller medfödd hypotyreos. Skelettet och benen i handen och fingrarna utvecklas och mognar stegvis under uppväxten. Läkaren analyserar och jämför röntgenbilden av barnets handskelett med ett genomsnittligt handskelett för en viss ålder. Då kan läkaren bedöma den ungefärliga skelettmognaden. Bedömningen kan behövas när vården beslutar om behandling av tillväxtrubbningar.

Utifrån skelettmognaden kan läkaren ibland uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli som vuxen. För att värdera slutlängden på ett någorlunda säkert sätt behöver en flicka vara cirka elva år och en pojke tolv till tretton år gammal när undersökningen görs.

Uppskattning av barnets ålder

Skelettmognadsbedömning används inte som ensam metod för att fastställa barns eller ungdomars kronologiska ålder. Det finns inga medicinska eller biologiska metoder för att fastställa en exakt kronologisk ålder. Om åldern bedöms ska det baseras på en omfattande helhetsbedömning.

Påverka och delta i din vård

Alla barn har rätt att vara delaktiga i sin vård och ska kunna få information som är lätt att förstå. Fråga om informationen är svår att förstå. Ni kan också be att få informationen på papper för att kunna läsa den i lugn och ro.

Ni har rätt att få tolkning till andra språk när ni pratar med vården, om ni behöver det. Ni har även rätt att få tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Så växer barn

Barn är olika och växer olika. Det är mycket vanligt att barn i någon fas i uppväxten kan vara längre eller kortare än jämnåriga barn. Hur ett barn växer påverkas av både arv och miljö, men det är ovanligt att det beror på någon sjukdom.

Barnets utveckling

Läs om hur barnet utvecklas, från 0 till 18 år. Få info om vad barn förstår i olika åldrar och vad som är bra för utvecklingen.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan