SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabilitering i grupp: Mötesplats cancer

Innehållet gäller Östergötland

Mötesplats cancer är en rehabilitering för cancerpatienter och närstående. Den som deltar får ökad förståelse inom olika områden och lär sig mer om hur det är att leva med cancer. Rehabiliteringen består av fem tillfällen, och hålls på sjukhusen i Linköping.

För vem?

Det här är en kurs för dig som har, eller har haft, cancer och för dig som är närstående till någon med cancer. Som närstående kan du delta tillsammans med den som är sjuk eller på egen hand.

Kursdeltagarna kan vara både män och kvinnor, från 18 år och uppåt. Patienterna kan ha olika cancerdiagnoser och befinna sig i olika stadier av sin sjukdom. Tidpunkten för att delta i kursen bestämmer du själv.

Kursens innehåll

Under ledning av kurator, sjuksköterska, läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut träffas vi vid fem tillfällen för undervisning och samtal kring följande teman:

  • Människokroppen och cancersjukdom
  • Utredning och behandling av cancer
  • Biverkningar av behandling
  • Mat vid cancer
  • Betydelsen av fysisk aktivitet
  • Att samtala om cancer
  • Att vara närstående

Kursen ger också tillfälle att ställa frågor och möta andra i liknande situation, oavsett om du är patient eller närstående.  

Varje tillfälle omfattar 2-2,5 timmar. Kursdeltagande och kursmaterial är kostnadsfritt.

Till toppen av sidan