FÖRE OCH EFTER OPERATION

Rökning och operation

Det är väldigt bra att göra ett rökstopp i samband med en operation. När du röker får kroppens vävnader mindre syre. Det gör att operationssåret läker långsammare. Det ökar också risken för sårinfektion. Du som är rökfri en tid före och en tid efter operationen kan halvera risken för komplikationer.

Den här artikeln handlar om rökning och operation. Du kan också läsa texterna Hjälp att sluta röka och Läkemedel mot rökning.

Bra att vara rökfri före och efter en operation

Rökning ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Därför är det viktigt att vara rökfri före och efter en operation.

Hur långt behöver rökstoppet vara?

Ett uppehåll från rökningen under 4 – 8 veckor innan operationen och 4 – 8 veckor efter ger den allra bästa effekten. Det är särskilt viktigt vid stora operationer och operationer där ben ska läka ihop eller där man opererar in proteser och andra material. Det gäller även vid operationer i delar av kroppen som redan har en nedsatt blodcirkulation, till exempel brosk.

Östergötland

Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Genom att avstå från rökning och undvika alkohol före och efter din operation minskar du risken för komplikationer och förbättrar sårläkningen.

Du kan få stöd och hjälp om du vill göra ett rökstopp

Det finns flera olika sätt att göra ett rökstopp i samband med en operation. En del klarar att göra rökstoppet på egen hand, men de flesta behöver professionell hjälp.

Ofta kan du få hjälp av en tobaksavvänjare på den mottagning där operationen ska utföras. Kom ihåg att be om nikotinläkemedel om du tror att du behöver det.

Du kan även få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Läkemedel

Läkemedel kan göra det lättare att göra ett rökstopp och att sedan fortsätta som rökfri. Det gäller särskilt om du får starka abstinensbesvär. Det är viktigt att du som använder läkemedel tar dem enligt läkarens ordination för att få så bra effekt som möjligt.

Chansen att lyckas ökar betydligt med hjälp av rådgivning och läkemedel.

Vid operation som sker inom kort tid

Ibland kan du behöva opereras inom en kort tid. Till exempel vid olycksfall med benbrott. Då finns oftast inte möjligheten att göra ett rökstopp före operationen. Inte heller vid andra operationer som görs inom någon vecka finns tid för ett rökstopp fyra veckor före operation. Det är ändå viktigt att inte röka den tid som är kvar till operationen, och framför allt att göra ett uppehåll upp till 4 – 8 veckor efter operationen.

Berätta för läkaren att du vill göra ett rökstopp före operationen. Du blir då erbjuden hjälp för att kunna hålla dig rökfri fram till operationen, och även upp till åtta veckor efteråt.

Östergötland

Hjälp och stöd i Östergötland

I Östergötland finns specialutbildade tobaksavvänjare på vårdcentraler, folktandvårdskliniker och ungdomsmottagningar. De är beredda att stödja dig när du vill försöka sluta röka eller snusa. Du kan få hjälp före, under och efter ditt rök- eller snusstopp. För att få kontakt med en tobaksavvänjare, vänd dig i första hand till din vårdcentralfolktandvårdsklinik eller, om du är ung, till en ungdomsmottagning.

När ni har fått kontakt kan du välja var och hur du vill ha dina träffar. Om du studerar kan det vara på din skola eller någon annanstans där du känner dig bekväm. Du kan vara med i en grupp eller göra det ensam. Oftast brukar det röra sig om fem till åtta träffar.

Få kontakt med tobaksavvänjare via sms

Folktandvården Östergötland har en sms-tjänst för den som vill sluta med tobak. Skicka ordet ”FRI” till 070-195 89 19 så får du kontakt med en tobaksavvänjare senast inom två veckor.

Tobakshjälpen - digitalt stöd med personlig återkoppling 

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa. Läs mer här om Tobakshjälpen.

Därför bör du sluta röka inför en operation

Rökning påverkar kroppen på många olika sätt. Bland annat gör rökning att tillgången på syre minskar i olika kroppsdelar. Det beror dels på att syret trängs undan från de röda blodkropparna, men också på att de allra minsta blodkärlen, kapillärerna, dras samman.

Ett operationssår är beroende av bra blodförsörjning för att läkningen ska komma igång. Det gäller för hud och andra mjuka vävnader, men även för skelettet.

Rökning gör att sårläkningen går långsammare. Om sårläkningen går långsamt ökar även risken för infektioner.

Rökning ökar också risken att du får problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna under operationen.

Röken är farligast

Det är inte nikotinet i sig som orsakar de allra svåraste komplikationerna. Det är kombinationen av alla de tusentals skadliga ämnen som finns i röken. Kolmonoxiden gör till exempel att blodets förmåga att ta upp syre blir sämre. Det kan leda till att operationssåret får för lite syre. Därför kan det vara bra att använda nikotinläkemedel som hjälp om det inte går att göra ett uppehåll i samband med operationen.

Till toppen av sidan