HABILITERING

Länktips för dig med funktionshinder

Innehållet gäller Östergötland

Här har vi samlat länkar till föreningar, myndigheter och andra aktörer där du kan söka kunskap eller gemenskap. Länkar kan ändras eller försvinna från nätet. Ser du något som är fel eller har du förslag på länkar som borde finnas med här, kontakta oss gärna genom formuläret ”Tyck till” längst ner på sidan.

Föreningar

Funktionshinderföreningar i Östergötland
Här hittar du en förteckning över de flesta funktionshinderföreningar i Östergötland. Ta kontakt med den förening som företräder dina intressen och hör vad den har att erbjuda.

Östergötlands parasportförbund
Parasport Östergötland vill skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att bedriva idrott, både på motions- och elitnivå. Man har minst en medlemsförening som vänder sig till respektive skadegrupp, det vill säga personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller utvecklingsstörning.

Föreningshuset Fontänen i Linköping och dess hyresgäster
Föreningshuset innehåller expeditioner för ett stort antal föreningar och projekt. Dessutom har man en liten butik, datasal och gymnastiksal.

Värkstaden
Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av en stiftelse i samarbete med ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa.

Personlig assistans

Assistanskoll Östergötland
En webbplats där man bland annat kan se vilka assistansbolag som är aktiva i Östergötland. Man kan även jämföra anordnare personlig assistans, sida vid sida.

Independent Living Institute
Independent living är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionsnedsättning. Stiftelsen främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Informationen är huvudsakligen på engelska.

Intressegruppen för assistansberättigade
En förening för alla som är berättigade till personlig assistans.

Anhöriga och syskonrelationer

Anhörigas Riksförbund
Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en verksamhet som bevakar anhörigas intressen i form av nätverksträffar, träffar för anhörigkonsulenter, anhörigriksdag med mera.

Syskonkompetens
En webbplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Myndigheter och serviceorganisationer

Diskrimineringsombudsmannen 
Mängder med bra information, telefonnummer till juridisk rådgivning med mera.

Myndigheten för delaktighet 
Förutom viktig information, en mycket omfattande portal med länkar till myndigheter, föreningar, lagtext med mera. Även internationella länkar.

Socialstyrelsen
Myndighetsinformation, rapporter, blanketter med mera. 

Sjukvårds -och sjukdomsinformation

Fass 
Den stora läkemedelsförteckningen med information om alla läkemedel som säljs i Sverige.

FYSS 
Fysisk aktivitet på recept. Information om fysisk aktivitet som förebyggand och behandlande metod.

Narkoswebben 
Ger information om hur det går till när man får narkos. Vänder sig till barn men all information gäller även vuxna.

Socialstyrelsen - databas
För små och mindre kända handikappgrupper. En databas med information om över 200 diagnoser.

Övriga (med regionavtal)

Teamolmed   
Kan hjälpa till med ortoser av olika slag och utprovning av ortopediska hjälpmedel.

Webbplatser

Funkaportalen
En webbplats med information, reportage, tips, tankar och idéer som har med funktionshinder att göra. Du kan själv bidra med åsikter.

Funktionshinder
Webbplatsen tänkt som mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för alla som är intresserade av funktionshinder.

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se.

Till toppen av sidan