Varning för bedrägeriförsök

Region Östergötland skulle aldrig be dig att logga in med bank-id eller ange dina kontouppgifter under ett samtal om vaccination mot covid-19. Den här typen av samtal är alltid försök till bedrägeri. Om du blir utsatt för bedrägeriförsök, ring polisen.

OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som tas upp genom huden

En del läkemedel använder du på huden, men inte för att behandla hudbesvär. Dessa läkemedel tas upp genom huden och förs sedan vidare till stället det ska verka.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan