FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Den här sidan handlar om funktionsnedsättningar hos barn.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar.

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Söka hjälp och stöd

Om du misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan du vända dig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om du är ung kan du själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Östergötland

Söka hjälp och stöd i Östergötland

Om du som förälder är orolig för utvecklingen hos ditt barn mellan 0 och 5 år vänder du dig i första hand till barnavårdscentralen. För barn mellan cirka 6 och 12 år kontaktar du barnhälsan som finns i de olika länsdelarna. Är barnet äldre, kontakta elevhälsan i skolan eller vårdcentralen.

Inom flera områden kan också din kommun erbjuda hjälp och stöd.

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Barn och ungdomar med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar får stöd, råd, behandling och utbildning av Barn- och ungdomshabiliteringen. Även närstående och nätverk kring barnen och ungdomarna får råd och stöd. 
Barn- och ungdomshabiliteringen finns i Linköping, Motala och Norrköping. I Linköping finns också ett länsövergripande habiliteringsteam.

Till toppen av sidan