GRAVIDITET

Det här händer hos barnmorskan

Innehållet gäller Östergötland

Du som är gravid har möjlighet att regelbundet få komma till en barnmorska. Det är för att du och barnet som du väntar ska må så bra som möjligt under hela graviditeten.

barnmorska mäter blodtrycket på gravid kvinna

Du som är gravid har möjlighet att regelbundet få komma till en barnmorska. Det är för att du och barnet som du väntar ska må så bra som möjligt under hela graviditeten.

Alla besök och undersökningar hos barnmorskan är gratis. Besöken skrivs in i din journal.

Om du är frisk och om du inte har fött barn tidigare erbjuds du omkring tio besök hos barnmorskan. Exakt hur många besök det blir bestämmer du och barnmorskan tillsammans, bland annat utifrån hur du mår.

Om du har fött barn tidigare blir besöken hos barnmorskan oftast något färre än tio.

Det är bra om du förbereder dig inför besöken genom att ta del av information om de aktuella graviditetsveckorna. Prata gärna med barnmorskan om det är någon undersökning som du känner dig tveksam till att göra.

Om du har en partner är hen välkommen att följa med på besöken, men vid ett av tillfällena vill barnmorskan gärna träffa dig utan din partner.

Vecka 5-12 – Föreläsning eller samtal om livsstil och hälsa

Så här i början av graviditeten är du välkommen på en föreläsning tillsammans med andra gravida, den handlar om livsstil och hälsa under graviditeten. På föreläsningen pratar vi bland annat om mat, fysisk aktivitet och hur du kan hålla en bra energibalans under graviditeten. Vi går också igenom vad som kommer att hända under dina besök hos barnmorskan på Kvinnohälsan och det finns möjlighet att få information om fosterdiagnostik.

Om du har ett annat modersmål än svenska har du möjlighet att få ett individuellt hälsosamtal istället för föreläsningen. Säg till din barnmorska om du önskar det.

Läs mer

Graviditet

Undersökningar under graviditeten

Livsmedelsverket – kost för gravida

Sund start – kurs 

Vecka 10-13 – Inskrivning

Det här besöket blir ungefär i graviditetsvecka 10-13. Innan besöket ska du fylla i en hälsodeklaration, som du tar med.

Barnmorskan och du pratar bland annat om din livssiutation och livserfarenhet, om ärftlighet och om du har eller har haft några sjukdomar. Ni planerar även in de kommande besöken som du ska göra hos barnmorskan. 

Undersökningar och kontroller vid detta besök:

 • blodprov
 • blodtryck
 • urinprov
 • vikt
 • eventuellt gynekologiskt cellprov
 • eventuellt klamydiatest

Läs mer

Din journal

Biobankslagen

Vecka 11-13 – Ultraljud för datering

Det här besöket bokas in utifrån när du hade din senaste mens. I Östergötland erbjuds alla gravida två ultraljudsundersökningar. Detta är det första tillfället, där du även får möjlighet till KUB – kombinerat ultraljud och blodprov. KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse. Provet är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik.

Utifrån det här första ultraljudet daterar barnmorskan din graviditet och beräknar när barnet kommer att födas. Med hjälp av ultraljudet kan barnmorskan även bedöma om du har ökad risk för havandeskapsförgiftning, för högt blodtryck när du är gravid.

Tänk på det här inför ultraljudsundersökningen:

 • Var gärna lite kissnödig, då kan urinblåsan hjälpa till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre.
 • Det går bra att du tar med dig någon till undersökningen, men du får inte ta med dig barn.
 • Det ingår inte i undersökningen att se vilket kön fostret har.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i samband med undersökningen. Efter undersökningen får du möjlighet att köpa ultraljudsbilder.

Läs mer

Fosterdiagnostik

Vecka 18-20 – Ultraljud

Detta besök bokas in utifrån ditt ultraljud för datering. På det här besöket görs en organscreening.

Vecka 25 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i vecka 25. Det är nu som barnmorskan börjar mäta din mage med symfys-fundusmätning.

Symfys-fundusmätning innebär att barnmorskan mäter din mage med ett måttband mellan blygdbenet och till livmoderns topp. Genom denna mätning kan barnmorskan se så att barnet växer som det ska. 

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud, tar dina blodprover, ditt blodprov och du får väga dig. Ni pratar också om det förväntade rörelsemönstret hos barnet.

Du får information om det föräldrastöd som vi erbjuder inom Region Östergötland. Du får också ett moderskapsintyg av barnmorskan. Det ska du skicka in till Försäkringskassan.

Kanske har du vid den här tiden börjat fundera över förlossningen, amning och att bli förälder. Ställ gärna frågor till din barnmorska.

Läs mer

Föräldraskap och relationen med barnet

Att ta hand om barn

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Amning och flaskmatning

Förlossning

Försäkringskassan

Vecka 29 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 29. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus-mått, ta dina blodprover, kontrollera din blodgrupp och ta ditt blodtryck. Barnmorskan lyssnar även på barnets hjärtljud.

Vid detta besök ska du också lämna ett nytt urinprov.

Läs mer

Rh-negativ blodgrupp och graviditet

Vecka 32 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i vecka 32 och den här gången kommer vi återigen att prata om dina levnadsvanor.

Barnmorskan tar ditt symfys-fundus-mått och lyssnar på barnets hjärtljud. Även den här gången mäter barnmorskan ditt blodtryck. 

Du kommer att få fylla i en checklista till den barnavårdscentral, BVC,  som du har valt att gå till när barnet är fött. 

Läs mer

Besök på barnavårdscentralen, bvc

Vecka 35 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i vecka 35. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus-mått och ta ditt blodtryck. Även den här gången lyssnar barnmorskan på barnets hjärtljud.

Vid det här besöket kommer barnmorskan att känna efter utanpå din mage om barnet ligger med rumpan eller huvudet nedåt. 

Tillsammans med barnmorskan skriver du en kort sammanfattning av tankarna inför din kommande förlossning.

Läs mer

Förlossningsbrev - förlossningsplan

Vändningsförsök och sätesbjudning

Vecka 37 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 37 eller 38. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus-mått, ditt blodtryck och du får väga dig. Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och även under det här besöket kommer barnmorskan att känna efter hur barnet ligger i magen. 

Ni pratar även om du kommer att vilja ha något preventivmedel efter att du fött ditt barn. Du erbjuds information om olika preventivmedel som är lämpliga just för dig. 

Läs mer

Sex efter att du har fått barn

Skydd mot graviditet

Vecka 39 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 39 eller 40.

Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus-mått och ditt blodtryck. Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i magen.

Vecka 41 – Graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i vecka 41. 

Även den här gången mäter barnmorskan ditt symfys-fundus-mått och ditt blodtryck. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage.

Du kommer nu att få en tid till förlossningen då man planerar att sätta igång din förlossning om den inte startat spontant. Du kommer även att erbjudas en gyn-undersökning och hinnsvepning som kan hjälpa din kropp att komma igång i förlossningsarbete.

Läs mer

Överburen - att gå över tiden

Igångsättning av förlossningen

Besök efter förlossningen – efterkontroll

Upp till 16 veckor efter förlossningen erbjuds du att komma tillbaka till kvinnohälsan för efterkontroll.

Det är oftast barnmorskan som tar emot dig vid det här besöket men det kan även vara en läkare vid behov. Vid besöket har du möjlighet att få gå igenom din förlossning och ställa frågor till barnmorskan eller läkaren. 

Du får även möjlighet till rådgivning om preventivmedel. 

De här undersökningarna görs vid besöket:

 • Gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning. Även din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen kontrolleras.
 • Blodprov.
 • Blodtryck.
 • Vikt.

Läs mer

Efter förlossningen

Till toppen av sidan