Varför kan inte vaccination ske i hemmet för de som har hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Varför kan inte vaccination ske i hemmet för de som har hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet?

Svar

Vaccinet är känsligt för transport och kräver en viss hantering som är svår att genomföra i hemmet. Region Östergötland vill dessutom säkerställa en effektiv vaccination. Vaccination i hemmet sker därför endast i särskilda fall för personer som inte kan ta sig till vårdcentral eller vaccinationscentral.

Till toppen av sidan