Hur långt innan brevutskicket till riskgrupper måste ens diagnos finnas i journalen? När gör regionen utsökningen inför kommande brevutskick?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Hur långt innan brevutskicket till riskgrupper måste ens diagnos finnas i journalen? När gör regionen utsökningen inför kommande brevutskick?

Svar

Utsökningen av diagnoser i journalsystemet görs dagarna innan brevutskick sker.

Till toppen av sidan