Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Innehållet gäller Östergötland

Från och med 1 november 2021 gäller nya rekommendationer vid provtagning för covid-19. Även rekommendationerna kring när du ska stanna hemma ändras. Här finns råd om hur länge du ska stanna hemma, du som bor i Östergötland.

Varje region gör sina egna regionala anpassningar och riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. Med hänsyn till sin regions utmaningar och förutsättningar i pandemin.

Detta gäller dig i Östergötland från den 1 november

Du ska oavsett ålder stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont och feber. Det gäller även om du är vaccinerad eller inte. Anledningen är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa.

Med stöd av följande rekommendationer behöver du själv bedöma när du känner dig tillräckligt frisk för att komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter samt om och när du behöver testa dig för covid-19. Gå till den rubrik nedan som passar in på dig.

Du som är vaccinerad, som nyligen haft covid-19 eller som är under 13 år

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du varit feberfri minst ett dygn och känner dig frisk, utan provtagning. Det gäller även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom som rethosta eller snuva. I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Du räknas som vaccinerad om du fått 2 doser vaccin och att det gått två veckor efter dos 2.

Du som är ovaccinerad och över 13 år och inte haft covid-19 de senaste sex månaderna

Du rekommenderas precis som tidigare att testa dig för covid-19 vid milda symtom och stanna hemma i väntan på svar. Bokning av provtagning sker som tidigare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs om hur du bokar tid här.

Du räknas som ovaccinerad om du inte fått någon dos eller 1 dos vaccin.

Du som har nedsatt immunförsvar

Provtagning rekommenderas fortsatt till dig som av din behandlande läkare fått veta att du har nedsatt immunförsvar beroende på ålder, sjukdom eller läkemedelsbehandling på ett sätt som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19 eller nedsatt förmåga att skapa ett skydd efter vaccination eller genomgången infektion.

  • Du ska boka tid för provtagning vid symtom på covid-19 och stanna hemma i väntan på svar, oavsett om du är vaccinerade eller inte.

Du som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom vård och omsorg ska även i fortsättningen provta dig för covid-19 vid symtom och stanna hemma i väntan på svar. Det gäller även om du är vaccinerad. Bokning av provtagning sker som tidigare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs om hur du som vård- och omsorgspersonal bokar tid.

Du som har bekräftad covid-19

Vad ska jag göra?

Hur länge smittar jag?

  • Du smittar inte om du stannat hemma i minst sju dygn, och mått bra och varit feberfri i minst två dygn.
  • Du som är symtomfri och har testats positiv bedöms som smittfri efter sju dygn.

När kan jag gå tillbaka till jobbet eller skolan?

Om det gått minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom och du känt dig bra och inte haft feber de två sista dygnen. Om du har kvar lindriga symtom, som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du gå tillbaka till arbete och skola om det gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

Vad gäller för mig som är vaccinerad?

För dig gäller samma regler som för någon som inte är vaccinerad. Du ska stanna hemma minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska också enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. 

Du som bor med någon som har covid-19

Vad ska jag göra?

  • Du som är ovaccinerad ska vara hemma i en vecka, oavsett symtom. Som ovaccinerad räknas den som inte har fått någon dos eller en dos vaccin. Du ska vara uppmärksam på symtom under 14 dagar.
  • Om du är symtomfri och har vaccinerats med din andra dos vaccin för minst två veckor sedan kan du gå till jobbet eller skolan, så länge du känner dig fullt frisk. Du måste vara uppmärksam på om du skulle få symtom och då stanna hemma direkt.

Jag har redan haft bekräftad covid-19, vad gäller för mig?

Om du under de senaste sex månaderna har haft bekräftad covid-19 och är symtomfri, kan du gå till jobbet eller skolan.

I smittskyddsbladet på smittskyddsläkarföreningens webbplats finns mer information om vilka förhållningsregler som gäller för dig som hushållskontakt.

När kan jag ansöka om smittbärarpenning?

Du kan själv ansöka om ersättning, så kallad smittbärarpenning, om du är i hemkarantän och inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

I Region Östergötland behöver du ingen läkarkontakt, intyg eller beslut för att ansöka om smittbärarpenning. När du ansöker hos Försäkringskassan behöver du dock kryssa i Jag har blivit avstängd från arbetet av en läkare. Ange sedan datumet då personen du bor med fick sitt positiva provsvar och sju dagar framåt. Ansök om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Du som har haft nära kontakt med person med covid-19

Vad menas med nära kontakt?

Du ska ha varit nära en person som får bekräftad covid-19 inom två meters avstånd under mer än 15 minuter, sammanlagt under ett dygn. Till exempel på en arbetsplats.

Vad ska jag göra?

Till toppen av sidan