Hur identifieras patienter som tillhör en riskgrupp?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Hur identifieras patienter som tillhör en riskgrupp?

Svar

Specialister hos Region Östergötland har tagit fram diagnoser i våra journalsystem för de sjukdomar eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Listor tas fram över de patienter som har de aktuella diagnoserna och brev skickas till dessa.

Till toppen av sidan