Hur gör jag om jag anser mig tillhöra en riskgrupp men har inte fått en diagnos?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Hur gör jag om jag anser mig tillhöra en riskgrupp men har inte fått en diagnos?

Svar

Har du inte varit i kontakt med vården de senaste åren för dina symptom och inte har fått en diagnos så kommer du inte att bli kallad eller få i brev under fas 3. Om du gör bedömningen att du har en sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 enligt listan ovan, kontakta din vårdcentral. Du behöver få en tid och en diagnos på din sjukdom så att vården känner till ditt tillstånd, inte minst för att kunna ge dig lämplig behandling. 

Till toppen av sidan