Har jag förtur i åldersgruppen ”65 år och äldre” om jag tillhör en riskgrupp?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Har jag förtur i åldersgruppen ”65 år och äldre” om jag tillhör en riskgrupp?

Svar

Det är ingen skillnad i åldersgruppen om man tillhör en riskgrupp eller inte. Alla som är 65 år och äldre kallas i turordning efter åldersintervall. De äldsta först.

Alla räknas tillhöra riskgrupp då åldern i sig är en risk. Undantaget är personer som har genomgått en transplantation eller får dialys.

Personer som är yngre än 65 med en diagnos som räknas som riskgrupp identifieras av vården och blir kallade till vaccinering. Det sker i fas 3.

 Klicka på denna länk för att se vår ordning och preliminär tidplan.

Till toppen av sidan