Hjärtats rum - möten för dig som fått cancer

Innehållet gäller Östergötland

Hjärtats rum är en serie möten för dig som fått ett cancerbesked, eller om du är närstående till någon med cancer. Det är säkert många tankar och även praktiska frågor som du funderar på. Vid vissa tillfällen kan du delta i en aktivitet inom olika områden, men det viktigaste är att det finns en mötesplats där du kan möta andra i samma situation och fika tillsammans.

Möten hösten 2019

Hjärtats rum hålls i Linköping under hösten 2019. Även närstående är välkomna. 

Du behöver inte anmäla dig i förväg. Det är kostnadsfritt att delta. Vi bjuder på fika. Träffarna är öppna för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län). 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om eller synpunkter på Hjärtats rum, kontakta gärna någon av oss i patient-och närståenderådet i Regionalt cancercentrum sydöst:

Ulla-Karin Svensson, telefonnummer 070-3192148

Yvonne Subay, telefonnummer 0733-521 479

Jerker Pernrud, telefonnummer 070-888 71 85

Till toppen av sidan