Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

”Sök vård om du upptäcker knöl i bröstet”

Innehållet gäller Östergötland

14 maj: Bröstcanceroperationerna på kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) har minskat kraftigt under coronapandemin. ”Sök vård om du upptäcker en knöl i bröstet och gå på mammografin när du blir kallad”, uppmanar verksamhetschef Bärbel Jung.

Från vecka 10, vid coronapandemins utbrott, och fram till nu har bröstcanceroperationerna minskat med drygt 30 procent jämfört med samma period förra året på kirurgiska kliniken på US.

– Vi ser samma sak här som inom flera områden i vården. Många tvekar och väntar med att söka när de känner en knöl i bröstet. De vill inte belasta vården under coronapandemin och en del är oroliga för smitta om de kommer till oss, säger verksamhetschef Bärbel Jung och fortsätter:

– Tidig upptäckt är betydande så det är viktigt att man fortsätter att söka vård vid symtom. Om det skulle vara bröstcancer så har vi operationskapacitet, den är underutnyttjad nu.

Kontakta bröstenheten

Alla kvinnor i Östergötland som upptäcker förändringar eller knölar i sina bröst kan kontakta bröstenheten på US för rådgivning.

– Där svarar erfarna sjuksköterskor med specialistkunskap och de bokar in en tid för klinisk undersökning när det behovet finns, förklarar Ann-Britt Larsson, chef för mammografienheten på US.

Det går även bra att kontakta vårdcentralen om man upptäcker en knöl eller förändring.

– För de som känner oro för att smittas av covid-19 är det viktigt att påpeka att vi i vården skiljer på patienter med luftvägssymtom och patienter som söker för andra tillstånd, säger Bärbel Jung.

Mammografistart efter paus

Hon och Ann-Britt Larsson understryker också att det är viktigt att komma på de mammografiska hälsokontrollerna, screeningen, där förändringar eller knölar i brösten kan upptäckas tidigt. Under den mest intensiva perioden med covid-19 har den verksamheten varit pausad. Nu är screeningen igång i Motala igen och kommer inom kort även att starta i Norrköping och Linköping.

– Vi kommer inte att ha full kapacitet från början. Det handlar om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att inte för många personer ska samlas i våra väntrum. Dessutom kallar vi inte kvinnor mellan 70 och 74 år nu, säger Ann-Britt Larsson.

Till toppen av sidan