Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Aktuellt

Självprovtagning av HPV i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Från och med 23 augusti inför Region Östergötland självprovtagning av HPV (humant papillomvirus). Anledningen är att gynekologisk cellprovskontroll inte kan utföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin.

Självprovtagning av HPV innebär att du tar provet själv istället för att låta sjukvårdspersonal göra testet. Du får en kallelse via brev, digitalt eller via post, där du ombeds beställa provtagningsmaterial via 1177. Ett provtagnings-kit med instruktioner om hur provet tas skickas sedan hem. Du tar provet och skickar till ett laboratorium för analys. Provsvaret kommer i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– Den här självprovtagningen ersätter i de allra flesta fall de gamla cellprovtagningsbesök som kvinnor blivit kallade till hos kvinnohälsan. Det blir enklare att provta sig eftersom testet kan göras när och var det passar kvinnan, säger Caroline Lilliecreutz, överläkare på kvinnokliniken.

Om provet inte visar att man har HPV behöver man inte göra någonting. Om provet visar att man har HPV behöver ett cellprov tas hos kvinnohälsan. En kallelse dit skickas efter ungefär 3 månader. Detta för att ge HPV-infektionen en chans att läka ut.

Alla kvinnor som är mellan 23 och 50 år uppmanas testa sig vart tredje år och därefter kommer en kallelse vart femte till vart sjunde år. Sista provet tas vid ungefär 64 års ålder. Den som är gravid ska inte ta provet själv utan istället kontakta kvinnohälsan för cellprovtagning. De kvinnor som tidigare haft en cellförändring som behöver följas upp kommer även fortsättningsvis bli kallad till gynekologisk cellprovtagning.

Till toppen av sidan