Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Från och med i höst kommer alla 60-åringar att erbjudas provtagning. Screeningen utökas successivt till att omfatta personer mellan 60 och 74 år.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt. Därför inför Region Östergötland nu screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Det görs enligt Socialstyrelsen rekommendationer, vilket innebär att alla mellan 60 och 74 år kommer att erbjudas provtagning. Screeningen införs successivt och startar i höst med personer som är 60 år, för att sedan utökas till hela den aktuella ålderskategorin under en period på mellan tre och fem år.
 
– Det här är ett mycket betydelsefullt preventivt arbete. Screeningen beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 20 procent och dessutom minskar behoven av behandling och operation om cancern upptäcks tidigt, säger Reidar Källström, centrumchef vid Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Region Östergötland.
 

Rädda fler liv

Varje år dör cirka 2 500 personer i Sverige till följd av tjock- och ändtarmscancer. För Östergötland skulle en minskning på 20 procent innebära ungefär 25 färre dödsfall per år.
 
– Det är positivt att vi nu inför screening av tjock- och ändtarmscancer. Vi kan rädda fler liv och samtidigt minska framtida vårdbehov genom att tidigt upptäcka och förhindra sjukdomen, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).
 
Provtagningen kommer att erbjudas vartannat år för alla mellan 60 och 74 år, när hela screeningprogrammet är fullt uppbyggt. Screeningen är en självprovtagning där en provtub skickas hem till personen så att ett avföringsprov kan lämnas. Provet visar om det finns dolt blod i avföringen. Om dolt blod upptäcks blir personen kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med koloskopi. Dolt blod i avföringen beror oftast inte på cancer, men måste alltid utredas.
 
I dag är Region Stockholm och Region Gotland de enda regionerna som erbjuder screening för tjock- och ändtarmscancer.
 
Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen
Till toppen av sidan