Aktuellt

Region Östergtöland avråder från snabbtest av covid-19

Innehållet gäller Östergötland

24 april: Smittskyddsläkare och provtagningsansvariga vid klinisk mikrobiologi i Region Östergötland avråder från att använda de snabbtester för covid-19 som nu marknadsförs på bred front. Testerna kan ha låg tillförlitlighet och det är hög risk för falska provsvar, vilket kan vara farligt för både individen och omgivningen.

Efterfrågan på analyser för att visa om man har eller har haft covid-19 är stor hos allmänheten och även hos arbetsgivare. En lång rad företag marknadsför nu snabbtester som påstås kunna visa om en person är eller har varit smittad av det nya coronaviruset.

– Det finns vissa tester som har en stabilt bra funktion, men dessa kan man idag inte köpa som privatperson. Merparten av testerna på marknaden är inte tillförlitliga och det finns många oseriösa aktörer, säger Lena Serrander, överläkare vid klinisk mikrobiologi och medicinskt ansvarig för covid-19-provtagningen i Region Östergötland.

Provtagningsverksamheten och Smittskydd i Region Östergötland avråder från att använda testerna.

– Jag förstår att alla vill veta om de haft covid-19 men avråder bestämt från att man ska använda de här testerna. Det finns en stor risk att man får ett felaktigt positivt eller negativt svar och då invaggas i en falsk säkerhet. I förlängningen kan det leda till att man smittar andra eller inte skyddar sig själv tillräckligt, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

För att undvika att bli smittad är det bästa att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, det vill säga att undvika sociala kontakter, stanna hemma när man är sjuk, tvätta händerna och hosta och nysa i armvecket, understryker hon.

Det pågår ett nationellt arbete samordnat av Folkhälsomyndigheten, där alla landets mikrobiologiska laboratorier deltar i att kvalitetssäkra så kallade serologiska tester som ska användas för att visa om man har utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset. När det är klart kommer klinisk mikrobiologi att börja använda testerna i vården på utvalda grupper utifrån medicinska prioriteringar.
Det kan också komma att dyka upp snabbtester på marknaden för att påvisa själva viruset. Dessa måste också kvalitetssäkras innan eventuellt kan användas, betonar Britt Åkerlind.

– Det här förfarandet är detsamma oavsett vilken mikroorganism det handlar om. Det tar tid att utveckla tillförlitliga diagnostiska analyser.

Här kan du läsa om vilka som provtas i Region Östergötland

Till toppen av sidan