Aktuellt

Ovaccinerade överrepresenterade bland sjukhusvårdade

Innehållet gäller Östergötland

Ovaccinerade personer var kraftigt överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård på grund av covid-19 under augusti-december förra året. Och de allra flesta som behövde intensivvård under perioden var ovaccinerade. Det visar en granskning som Region Östergötland har gjort.

Region Östergötland har i ett antal rapporter granskat hur covid-19 har påverkat vården och patienterna på olika sätt. Resultatet av en studie studie visar att ovaccinerade var kraftigt överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård för covid-19 under perioden 24 augusti-15 december 2021. I december 2021 var cirka 15 procent av invånarna i Östergötland ovaccinerade, men den gruppen står för 61 procent av alla sjukhusinläggningar.

– De ovaccinerade som behövde sjukhusvård var också betydligt yngre än de som var vaccinerade, med en medelålder på omkring 52 år, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland. Det visar att man kan bli allvarligt sjuk i covid-19 om man är ovaccinerad, även om man är relativt ung.

– De som var vaccinerade och behövde sjukhusvård var överlag äldre, skörare och hade fler sjukdomar.

Studien visar också att utrikesfödda var överrepresenterade bland de ovaccinerade som behövde sjukhusvård.

– Vi har sett i tidigare rapporter att utrikesfödda är överrepresenterade bland dem som behövt sjukhusvård och det samvarierar med vaccination. Utrikesfödda är i högre grad ovaccinerade.

Vårdtider

Vårdtiderna på vanliga vårdavdelningar skiljde sig inte mycket mellan grupperna. Däremot var det sammanlagda antalet vårddagar på IVA betydligt större för gruppen ovaccinerade, 253 vårddagar jämfört med 53 för de vaccinerade. Tre av de vaccinerade patienterna behövde intensivvård medan 17 av de ovaccinerade patienterna behövde intensivvård.

Dödlighet

När det gäller dödlighet var det fler vaccinerade patienter än ovaccinerade som avled, men siffrorna är små och inte statistiskt säkerställda. Förklaringen är troligtvis att de vaccinerade patienterna var äldre och skörare.

– Vår granskning visar att vaccinet har haft en stark effekt på tröskeln för att behöva sjukhusvård och intensivvård, säger Stefan Franzén. Väl på sjukhus spelar ålder, skörhet och fler sjukdomar större roll för dödligheten.

Till toppen av sidan