Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Nya rekommendationer för provtagning

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om provtagning. Patienter och brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg är prioriterade.

I övrigt är det enbart personer som måste vara på jobb eller skola fysiskt som ska testa sig vid symtom.

- Om man kan jobba hemifrån ska man inte testa sig, säger Jessica Frisk, vårddirektör och särskild sjukvårdsledare.

På torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för provtagning vid misstänkt covid-19 och även nya karantänsregler för hushållskontakter till smittade.

Testning ska prioriteras

De nya nationella rekommendationerna för provtagning innebär att testning ska prioriteras för patienter och personal i hälso- och sjukvård och omsorg samt personer som inte kan arbeta hemifrån, inklusive skolelever i grundskolan och gymnasiet. Av dessa är det bara personer med symtom som ska testa sig.

– Samma prioriteringar gäller i Östergötland, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare. De som har ett arbete som kräver att de är på plats fysiskt, eller går i skolan, ska testa sig även framöver om de har symtom. De kommer att kunna hämta ut kit för egenprovtagning precis som tidigare som de skickar in till oss för PCR-analys. Och vi har god kapacitet. Men kan man arbeta hemifrån ska man inte testa sig.

– Regionalt gäller också att personer i samhällsviktig verksamhet ska provtas vid symtom och den bedömningen kommer Länsstyrelsen att göra.

Nya karantänregler

De nya karantänsreglerna innebär att man ska stanna hemma i minst fem dagar från symtomdebut om man är sjuk med symtom som feber, hosta eller snuva. Det gäller oavsett om man har testat sig eller inte. De sista två dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd. Förskolebarn ska stanna hemma vid symtom och kan gå tillbaka när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Undantag från reglerna

Folkhälsomyndigheten har också beslutat om vissa undantag från karantänsreglerna för dem som bor i samma hushåll som någon med bekräftad smitta och är symtomfria. De undantas från karantän och kan gå till jobb eller skola om de har fått tre doser vaccin eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna. Samma sak gäller dem som har nyckelfunktioner i samhällsviktig verksamhet enligt den lista som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram.

– Undantaget gäller bara jobb och skola, inte fritidsaktiviteter, säger Britt Åkerlind. Det viktigaste är fortfarande att man stannar hemma om man har symtom och följer de allmänna rekommendationerna.

Till toppen av sidan