Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Covid-19-provtagning på US flyttar

Innehållet gäller Östergötland

Provtagningen för covid-19 på Universitetssjukhuset i Linköping öppnar den här veckan i nya lokaler på sjukhusområdet.

röd bod

Provtagningen för covid-19 på US skedde inledningsvis i ett tält utanför infektionskliniken och sedan sommaren i temporära sjukhuslokaler. Nu flyttar verksamheten in i en paviljong som iordningställts utanför ingång 2A vid infektionskliniken och på onsdag startar provtagningen där. Därmed säkras lokaler för provtagning som kan fungera långsiktigt under hösten och vintern och som är separerade från annan vårdverksamhet.

Kan ta emot fler

Under sommarmånaderna har Region Östergötland tagit emot i genomsnitt 2 000 personer per vecka för provtagning men har i dagsläget kapacitet att utföra cirka 5 600 analyser per vecka. Det handlar om så kallad PCR-provtagning för att ta reda på om man har en pågående virusinfektion. Patienten bokar tid för provtagning genom en e-tjänst på 1177.se.

Region Östergötland gör i dagsläget antikroppstest endast i mindre skala riktat till patienter på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg och personal inom sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Till toppen av sidan