Aktuellt

Nu startar Må bra med kultur upp igen

Innehållet gäller Östergötland

Sedan pandemin började har Må bra med kultur fått vila, men nu går det återigen bra att anmäla patienter med stressrelaterade besvär, oro eller smärta till de olika aktiviteterna. Nu har dessutom naturen blivit en tydligare del av verksamheten.

”Skogsbad”. Det låter som en aktivitet där det behövs både badkläder och handduk, men så är det inte alls förklarar Maria Linderström, utvecklingsledare på Regions Östergötlands folkhälso- och statistikenhet:

– Namnet är mer symboliskt. Det handlar om att omfamnas av naturen, att skapa en närmare kontakt med den. I förlängningen ger det en fördjupad kontakt med dig själv. Det är en rofylld aktivitet som skapar närvaro, lugn och ger återhämtning, säger hon.

När restriktionerna nu tas bort och verksamheten kan starta på nytt så har namnet ändrats till ”Må bra med kultur och natur” för att betona skogens och naturens betydelse i sammanhanget. Förutom skogsbad så ingår måleri, sång, dans, bokläsning och trädgårdsskötsel i höstens utbud. Aktiviteterna liknar många av dem som ingår i studieförbundens vanliga program, men skillnaden är att här finns inga uppsatta mål eller prestationskrav. Aktiviteten i sig är viktig för att öka patienternas välbefinnande, men också den sociala samvaron i gruppen.

Maria Linderström berättar att verksamheten bygger på fyra grundpelare:

  • Känslan av sammanhang – att vara väntad, och att få spegla sig i de andra i gruppen.
  • Se till det friska – diagnosen är inte det viktiga, var och en odlar sina förmågor.
  • Egen kraft – gruppledaren anpassar tempot efter de medverkandes förutsättningar.
  • Prestationsfrihet – här finns inga krav på ett slutresultat som ska visas upp.

Patienterna anmäls till träffarna av exempelvis behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut eller sjuksköterska.

– Vi har gjort kontinuerliga utvärderingar sedan starten 2012. I enkätsvaren från både patienter, vårdpersonal och gruppledare har vi fått bevis för att det här är något som fungerar och ger livskvalitet och glädje för patienter med vitt skilda diagnoser. Det kan handla om personer som efter medicinering och annan behandling känner att de har behov av att hitta ett komplement till det, säger Maria Linderström.

En av höstens aktiviteter i Norrköping, Må bra med dans, är särskilt inriktad mot ungdomar. Ofta är det Elevhälsan eller Ungdomshälsan som slussar eleverna vidare.

– Vi är lyhörda för vad ungdomarna själva vill, men svaren i Ungdomsenkäten, som är gjord utifrån unga i Östergötland, har hjälpt oss att se vilka önskemål de har. Fokus ligger på glädje och att ingen ska känna något prestationskrav. Det finns så många krav på ungdomar ändå, säger Maria Linderström.

Till toppen av sidan