Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Höstdos vaccin till de äldsta först

Innehållet gäller Östergötland

Uppdaterad text: Från och med 1 september erbjuds alla vuxna i länet en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Erbjudandet skickas ut i åldersordning, med de äldsta först. Olika grupper som löper större risk att bli svårt sjuka prioriteras också.

Med hösten och vintern kommer en ökad risk för spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. För att förhindra allvarlig sjukdom erbjuder nu Region Östergötland en höstdos vaccin till alla som är 70 år och äldre, samt till dem som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst.

Därefter följer åldrarna 65 till 69 år, sedan personer med nedsatt immunförsvar och andra riskgrupper för allvarlig covid-19-infektion. Slutligen får alla mellan 18 och 64 år möjligheten att ta en dos.

Vaccinationen ges tidigast fyra månader efter den senaste vaccineringen.

– Vi ger alla vuxna en möjlighet att förbättra sitt vaccinskydd inför hösten och vintern. Vaccinering är vårt mest effektiva redskap för att förhindra svår sjukdom och död på grund av covid-19, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.
Precis som tidigare skickas erbjudandet till digitala brevlådor för dem som anslutit sig till det, eller med vanlig post. På grund av turordningen är det viktigt att invänta brevet innan vaccineringen bokas in.

– Jag vill även uppmana alla som inte tagit de tidigare doserna att göra det för att få ett grundläggande skydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Till toppen av sidan