Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Höstdos till personer från 18 år i riskgrupp

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland erbjuder nu personer som är 18 eller äldre och tillhör en riskgrupp att få en höstdos vaccin mot covid-19.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekomendationer så har turen nu kommit till personer från 18 år som, enligt Region Östergötlands journalsystem, har en sjukdom, en behandling eller ett tillstånd som ökar risken för svår sjukdom.

– När antalet vaccinerade i föregående grupp fyllts på tillräckligt, så skickar vi ut erbjudandet till nästa. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika allvarlig sjukdom, och höstdosen förstärker skyddet mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Brev med erbjudande

Som vanligt skickas erbjudandet med digital post till alla som anslutit sig till det, i annat fall kommer det till den vanliga brevlådan.

Vaccineras på vaccinationscentraler och vårdcentraler

Höstdosen tas på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på vårdcentraler.

Tid mellan doserna

När sprutan ges ska det ha gått fyra månader sedan den senaste vaccinationen.

Fakta / Sjukdomsrisk

Generellt gäller att risken för att bli sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder. Olika sjukdomar, behandlingar och tillstånd kan göra att risken för allvarlig sjukdom i covid-19 ökar även i yngre åldrar. Det gäller exempelvis organtransplantation, aktuell cancerbehandling, blodcancersjukdomar, fetma, diabetes, kronisk lungsjukdom, stroke/demens, leversjukdom, nedsatt njurfunktion, hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni, Downs syndrom, neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion, annan immunhämmande sjukdom eller behandling.

Mer information: Folkhälsomyndigheten

Till toppen av sidan