Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Höstdos vaccin till alla vuxna i länet

Innehållet gäller Östergötland

Nu erbjuder Region Östergötland alla som är 18 år eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Med höst och vinter följer en allmänt ökad risk för spridning av viruset som orsakar covid-19. Efter de äldre åldersgrupperna, och personer som befinner sig i riskgrupp, så erbjuds nu alla östgötar från 18 år en höstdos vaccin mot sjukdomen.

– Vi vill ge alla vuxna en möjlighet att förbättra sitt vaccinskydd inför hösten och vintern. Vaccinering är fortfarande vårt bästa verktyg för att förhindra svår sjukdom och död på grund av covid-19, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Precis som tidigare skickas erbjudandet till digitala brevlådor för dem som anslutit sig till det, eller med vanlig post.

Sprutan ges på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på vissa vårdcentraler.

En påfyllnadsdos ges tidigast fyra månader efter den senaste vaccineringen.

– Jag vill också uppmana alla som ännu inte tagit de tidigare doserna att göra det för att få ett grundläggande skydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Till toppen av sidan