Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Högt tryck på covid-19-provtagning men liten smittspridning

Innehållet gäller Östergötland

Trycket på Region Östergötlands provtagningsverksamheter är högt, samtidigt som smittspridningen av covid-19 i länet är låg. Regionen fortsätter att successivt öka provtagningskapaciteten för att möta efterfrågan.

Starten på höstens förkylningssäsong har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på provtagning för covid-19. Idag tas runt 800 så kallade PCR-prover per dygn, vilket kan jämföras med cirka 150 prover i början av augusti.
 
– Region Östergötland har successivt byggt ut provtagningskapaciteten, samtidigt som vi med invånarnas hjälp lyckats pressa tillbaka smittspridningen till låga nivåer. Det är dock viktigt att vi fortsätter följa regler och rekommendationer, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).
 
Region Östergötlands arbete med att bygga ut kapaciteten för PCR-provtagning fortsätter. Bland annat öppnas i dagarna ytterligare en provtagningsenhet i Ryd i Linköping, en mobil enhet startar under nästa vecka och fler enheter är på gång i de olika länsdelarna.
 

Avvakta vid milda symtom

 
– Just nu har vi en väldigt liten smittspridning i länet, endast cirka en procent av provsvaren för covid-19 är positiva. Därför rekommenderar vi invånarna att avvakta innan man beställer tid för provtagning. Boka tid ska man göra om man blir fortsatt sämre efter två dygn. Rekommendationen att inte provta barn med milda symtom kvarstår också, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.
 
Hon betonar att det viktigaste man kan göra för att undvika att bli sjuk eller sprida smitta vidare är att fortsätta följa de generella råden, det vill säga att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och vara noga med handhygienen.
 
– Vi har sett goda effekter av att ändra vårt beteende. Det har motverkat spridning av såväl covid-19 som andra smittsamma sjukdomar. Nu ser vi en förväntad ökning av vanliga höstförkylningar och vi vet att även säsongsinfluensan kommer. Det mest sannolika är alltså att symtomen inte orsakats av covid-19, säger Britt Åkerlind.
 

Utökade riktade antikroppstester

 
Utöver PCR-prover, som visar om man har covid-19-viruset, genomför Region Östergötland även antikroppstester inriktat mot personer med risk för svår sjukdom, hälso- och sjukvårdspersonal, personal och boende i kommunal vård och omsorg där smittspridning har förekommit och vid lokala utbrott.
 
– Vi behöver fortsätta prioritera PCR-provtagningen för att identifiera pågående infektion och möta invånarnas efterfrågan. När det gäller antikroppstester så är vår strategi i nuläget att utöka dessa för de prioriterade grupperna, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).
 
Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen, 010-103 77 85
Till toppen av sidan