Aktuellt

Unga med ångest kan få hjälp på nätet

Innehållet gäller Östergötland

9 maj. Nu kan även ungdomar i Östergötland få kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Från och med 1 maj finns ett program mot oro och ångest bland 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kognitiv beteendeterapi handlar om att se sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Region Östergötland har erbjudit KBT på nätet som en e-tjänst för vuxna via 1177 Vårdguiden i några år. Och nu har det första programmet för unga kommit.

– Det riktar sig till unga mellan 12 och 18 år som har ångest eller oro, säger Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT på nätet i Region Östergötland. Det kan exempelvis handla om social ångest, att man har svårt att vara bland andra människor eller i skolan, att man har panikångest eller oroar sig orimligt mycket för stort som smått.

– När man känner att oron eller ångesten begränsar ens liv och vardag, kan KBT-behandling vara en väg att gå.

Startar med fysiskt besök

I KBT-behandling får man stegvis lära sig nya sätt att handskas med sina besvär och hinder. Behandlingen på nätet startar med ett fysiskt besök och varar i ungefär 8-10 veckor. Mitt i behandlingen ligger ytterligare ett fysiskt besök och sedan ett till i slutet. Men den största delen av arbetet sker med hjälp av övningar på nätet och återkoppling från behandlaren.

– Materialet är anpassat för unga och lite mer lättillgängligt, säger Sanja Halenius. Det är kortare texter och en hel del filmer och bilder. Men det behövs ändå stöd från någon vuxen, särskilt ju yngre ungdomarna är.

Barnhälsan, ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin kommer att erbjuda behandlingen.

– Många söker sig till vården med den här typen av problem, säger Sanja Halenius. Då kan det vara bra att känna till att det finns sätt att få hjälp. Samtidigt är KBT på nätet ett komplement till andra behandlingar för de yngre. De får annat stöd också.

Läs mer

KBT på nätet för unga

Till toppen av sidan