AKTUELLT

Förlängt listningsstopp

Innehållet gäller Östergötland

5 februari: Förlängt stopp att välja Vårdcentralen Kungsgatan och Vårdcentralen Åby till och med 30 september 2020.

Till och med detta datum går det inte att lista sig på Vårdcentralen Kungsgatan i Linköping och Vårdcentralen Åby i Norrköping. Detta gäller dig som idag tillhör en vårdcentral i Östergötland.

Undantag från stoppet finns, exempelvis om du är folkbokförd på samma adress som en familjemedlem som är listad på den vårdcentralen. Läs mer om vilka undantag som finns och vad som gäller för att välja vårdcentral i Östergötland.

Anledning till stoppet

Många personer har under de senaste åren valt att tillhöra någon av dessa två vårdcentraler. Båda vårdcentralerna har i dag för små lokaler och för få medarbetare för att kunna ta emot fler patienter.

 

Till toppen av sidan