Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Fler unga sover dåligt

Innehållet gäller Östergötland

Sömnbesvär bland ungdomar ökar. Var fjärde person som tillfrågades svarade att de sover dåligt på natten, mot var femte för 6 år sedan. Störst sömnbesvär har ungdomar på gymnasiet.

ung tjej kokllar på mobil i sängen
Statistiken kommer från ungdomsenkäten Om mig, som genomförs en gång per år bland elever i årskurs 8 i grundskolan och i gymnasieskolans år 2 i Östergötland. 81% eller cirka 8 000 elever svarade.
 

Var fjärde sover dåligt

Var fjärde ungdom, både tjejer och killar, uppger att de sover dåligt. Störst är bekymren bland de äldre ungdomarna, där cirka 30 procent uppger att de sover dåligt.
 
– Vi vet inte orsaken, men många ungdomar tycker att spelande och sociala medier kan påverka sömnen negativt, säger Emma Hjälte.
Det är första gången som just skärmtid tas upp i enkäten och enligt resultatet ägnar ungdomarna i genomsnitt tre timmar per dag åt sociala medier, datorspel och videoklipp.
 
 
Till toppen av sidan